SOTKAMO SILVERILLE ON MYÖNNETTY RAKENNUSLUPA HOPEAKAIVOSALUEEN RAKENNUKSILLE

Sotkamon kunta on myöntänyt Sotkamo Silverille rakennusluvan rikastamon, toimiston, laboratorion ja muiden tarpeellisten rakennusten rakentamiseksi Hopeakaivoksen alueelle. Rakennusten kerrosala tulee olemaan yhteensä noin 5 700 m2 ja kokonaistilavuus 60 000 m3. Aiemmin Hopeakaivokselle on myönnetty kaivospiiri, kaivosturvallisuuslupa ja ympäristölupa. Sotkamo Silver on ostanut kaivosalueen maapohjan ja omistaa kaivosalueelle tulevan 20 km pitkän sähkölinjan ja siihen liittyvät sähköasemat. Kaivostuotannon kannalta tarpeelliset -350 metrin syvyyteen ulottuva tuotantotunneli ja siihen liittyvä tuuletusnousu on rakennettu valmiiksi. Nyt myönnetyn rakennusluvan myötä Sotkamo Silver saa oikeuden aloittaa kaivosalueen rakennusten rakentaminen.

”Olen todella tyytyväinen että tärkeimmät luvat on nyt saatu ja että rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi kun rahoitusjärjestelyt on saatu valmiiksi. Kaikki yllämainitut luvat ja jo tehdyt investoinnit maanalaisiin rakenteisiin antavat meille merkittävän taloudellisen edun rakentamista aloitettaessa. Tiimini ja minä työskentelemme intensiivisesti saadaksemme kaivoshankkeen rahoitettua ja tuotantoon. Tavoitteemme on että rakennustyöt aloitetaan ennen vuoden 2014 loppua.” sanoo Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja Timo Lindborg.

 

Tukholma, 6. kesäkuuta  2014.

Timo Lindborg, Konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.