SOTKAMO SILVERIN MERKINTÄOPTIOIDEN 2016/2017 (TO4) MERKINTÄAIKA ALKAA 1. ELOKUUTA 2017

Sotkamo Silver AB ilmoittaa tänään, että Yhtiön heinäkuussa 2016 järjestetyn uusmerkintäannin yhteydessä myönnetyillä merkintäoptioilla voi merkitä uusia osakkeita ajanjaksolla 1 elokuuta - 31 elokuuta 2017. Yksi (1) merkintäoptio oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen 4 kruunulla osaketta kohti, tai vaihtoehtoisesti Suomen arvo-osuusjärjestelmään (Euroclear Finland) rekisteröidyillä optioilla yhden (1) osakkeen 0,42 eurolla osaketta kohti.

Merkintäoptioiden kokonaismäärä on 20 643 198 kappaletta. On huomattava, että jos merkintäoptioita ei ole käytetty viimeistään 31. elokuuta 2017, ne mitätöidään ja ne menettävät siten arvonsa. Jotta merkintäoptiot eivät mitätöityisi, niiden haltijan on aktiivisesti merkittävä uudet osakkeet samanaikaisesti tapahtuvalla maksulla, tai myytävä merkintäoptiot viimeistään 29. elokuuta 2017. Siinä tapauksessa, että kaikki merkintäoikeudet käytetään, Yhtiö saa 82 500 000 Ruotsin kruunua, poislukien antikustannukset. Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoptioille on NGM-pörssissä 29. elokuuta ja Nasdaq Helsingissä 25. elokuuta.

Merkintäoptiot Ruotsin NGM Equity:ssä;

Merkintä Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä olevilla merkintäoptioilla tapahtuu täyttämällä merkintälomake ja suorittamalla samanaikaisesti maksu merkintälomakkeen ohjeiden mukaan. Merkintälomake postitetaan tai lähetetään sähköpostitse tai faksilla Hagberg & Aneborn Fondkommissionille merkintälomakkeen ohjeiden mukaan. Merkintälomake on saatavilla Sotkamo Silver AB:n verkkosivustolla www.silver.fi sekä Hagberg & Aneborn Fondkommissionin verkkosivustolla www.hagberganeborn.se 

Jos merkintäoptiosi ovat arvo-osuustilillä, sijoitussäästötilillä tai sijoitusvakuutuskuoressa (hallintarekisteröidyt merkintäoptiot), merkintä tapahtuu seuraavasti;

Merkintä merkintäoptioilla ja merkinnän maksaminen tapahtuu kyseessä olevan hallintayhteisön ohjeiden mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja tai tarkempia uusien osakkeiden merkintään liittyviä ohjeita, ota yhteyttä pankkiisi tai muuhun hallintayhteisöön. Muista, että hallintayhteisö tarvitsee merkintäoikeuksien käyttöä koskevan ilmoituksesi hyvissä ajoin ennen merkintäajan päättymistä.

Merkintäoptiot NASDAQ Helsingissä;

Jos merkintäoptiot ovat arvo-osuustilillä Suomessa suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä (Euroclear Finland), optioiden haltijan on täytettävä merkintälomake hallintayhteisön tai tiliä pitävän pankin ohjeiden mukaisesti. Siinä tapauksessa, että merkintäoptiot ovat hallintarekisterissä, hallintarekisteri tekee merkinnän.

Jos merkintäoptioiden haltija ei ole saanut mitään tietoa tilinpitäjältään, hän voi ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj:hin soittamalla +358 (0) 9 4766 9573 (maanantaista perjantaihin klo 09:00 - 16:00 EEST) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen operations@evli.com 

Merkintähinta on merkintää tehtäessä maksettava kokonaisuudessaan asianomaisen säilytysyhteisön, tilinpitäjäpankin tai Evli Pankki Oyj:n ohjeiden mukaisesti.

Jos merkintäoptiot ovat hallintarekisterissä, optioiden haltijan on jätettävä merkintälomakkeet hallintarekisterin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tukholma, 1. päivä elokuuta 2017

Sotkamo Silver AB (julk)

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä klo 8:45 CET, 1. elokuuta 2017.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880, kaupankäyntitunnus on SOSI TO4 NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja SOSI1EW116 NASDAQ Helsinki pörssissä.

Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Tilaa

Liitteet & linkit