SOTKAMO SILVERIN VOIMALINJA HOPEAKAIVOKSELLE ON VALMISTUNUT JA ENSIMMÄINEN ERÄ INVESTOINTITUESTA VASTAANOTETTU.

Voimalinjan pituus on kaikkiaan 20,2 kilometriä, se alkaa UPM:n Katerman vesivoimalaitokselta ja päättyy Hopeakaivoksen teollisuusalueelle.  Katerman vesivoimalaitokselle on rakennettu maakaapeliliityntä UPM:n linjaan ja muuntoasema 110 kV/45 kV. Hopeakaivoksella oleva muuntoasema on 45 kV/ 20 kV. ABB on toiminut linjan ja muuntoasemien rakentajana, mutta Sotkamo Silver omistaa linjan ja muuntoasemat. Linjan valmistuminen mahdollistaa nopean rakentamisen aloittamisen rahoituksen varmistuttua. Linjan sähköteho on mitoitettu siten, että se tulee riittämään myös myöhempään kaivoksen syventämiseen ja merkittävään tuotantokapasiteetin nostoon. Investoinnin koko oli yli 2 M€.

Samalla Kainuun ELY keskus maksoi Sotkamo Silverille 657 169 euroa ensimmäisenä maksu eränä myönnetyistä investointi ja kehitystuista, mikä vahvistaa yhtiön nykyistä kassaa.

"Olen iloinen, että Hopeakaivoksen ensimmäinen suuri infrastruktuuri-investointi on saatu päätökseen. Voimalinjan valmistumisen myötä olemme hyvin valmistautuneita kaivoksen rakentamiseen ja se myös antaa meille mahdollisuuden tuotantokapasiteetin nostoon. Saamamme tuki on myös vahvistanut yhtiön kassaa vuodelle 2014, mikä on myös hyvä", kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Stockholm, 17. joulukuuta, 2013.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507