TÄNÄÄN ON VIIMEINEN OSAKKEIDEN MERKINTÄPÄIVÄ MENEILLÄÄN OLEVASSA OSAKEANNISSA.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään muussa sellaisessa maassa jossa tämän lehdistötiedotteen jakelu olisi laitonta.

Tänään on viimeinen osakkeiden merkintäpäivä meneillään olevassa merkintäoikeusannissa.

Sotkamo Silver ABn yhtiökokouksen päätös osakeannista merkitsee osakepääoman korottamista korkeintaan 42 478 902 Ruotsin kruunulla, korkeintaan 127 436 706 Ruotsin kruunuun saakka, korkeintaan 7 079 817 osakkeen uusannilla. Annissa jokaisen osakkeen vastearvo on 6 SEK

 

Tärkeitä päivämääriä

  • Merkintäaika osakkeille on 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014. (Tilinhoitajayhteisöt ja tahot voivat käytännön syistä antaa aikaisemman määräajan merkintäilmoituksen / -toimeksiannon tekemiselle.
  • Uuden osakkeen merkintähinta on 6 SEK osaketta kohti. Tehtäessä merkintä osakkeille, mitkä rekisteröidään Suomeen Euroclear Finlandin toimesta merkintä hinta on 0,68 EUR.
  • Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (BTA ) NGM Equity pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.
  • Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeille NASDAQ OMX pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

 

Välttääkseen merkintäoikeuksien muuttumisen arvottomaksi on ne käytettävä merkintään viimeistään 14. päivänä huhtikuuta 2014.

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten toimesta. Esite on myös notifioitu Suomeen.

Esite on saatavilla maksutta Yhtiöstä, puhelin +46 (0) 708 666 799, e-mail: agnetha.pernerklint@silver.fi . Antiesite tai sen suomenkielinen yhteenveto on myös ladattavissa yhtiön kotisivuilta www.silver.fi.

Kysymykset koskien merkintää ja maksua Ruotsissa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB puh. +46 (0) 8 684 05 800. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Suomessa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Suomessa FIM Pankki Oy puh: +358 (0) 9 6134 6250

Stockholm Corporate Finance AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannin yhteydessä.

 

Tärkeä tiedotus

Tämän lehdistötiedotteen tiedot eivät ole tarjous hankkia, merkitä tai jollain muulla tavalla käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Asianomaisille henkilöille tarkoitettu kutsu merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tulee tapahtumaan ainoastaan sen esitteen kautta, jonka Sotkamo Silver julkisti 27. maaliskuuta 2014.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään muussa sellaisessa maassa jossa osallistuminen edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tarjousta ei tehdä ja ilmoittautumislomakkeita ei hyväksytä näistä maista olevilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai henkilöiltä jotka toimivat näistä maista olevien merkitsijöiden toimeksiantamina, tai henkilöiltä jostain muusta maasta missä merkintäilmoittautuminen olisi ristiriidassa  sovellettavien lakien tai asetusten kanssa tai edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tämän lehdistötiedotteen sisältämää tietoa ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin tai jäljentää tavalla, joka on ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai joka aiheuttaisi sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten kanssa ristiriidassa olevat toimenpiteet voivat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

Mitään maksettuja osakemerkintöjä tai Sotkamo Silverin liikkeellelaskemia osakkeita (’Arvopapereita’) ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (’Securities Act’) mukaisesti tai jonkin Yhdysvaltain osavaltion tai jonkin muun yhdysvaltalaisen lainsäädännön mukaisesti ja niitä ei saa tarjota, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muuten siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisille henkilöille, määriteltynä Yhdysvaltain arvopaperilain asetuksen S (’Regulation S’) mukaan. Arvopapereita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella asetusta S tukien. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa eikä yhdysvaltalaisille henkilöille.

 

Stockholm 14 huhtikuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin