TARXYS NEUVOTTELUT JATKUVAT

Traxys on nyt vastaanottanut kaikki konsulteiltaan pyytämänsä raportit koskien Sotkamo Silverin Hopeakaivoshanketta (Hanke) ja on siirtynyt viimeiseen vaiheeseen sopivuustarkastelussaan. Saattaakseen tarkastuksen loppuun on Traxys pyytänyt viimeisiä päivityksiä ja täydentäviä tietoja (i) teknologiasta, mitä Sotkamo Silver aikoo käyttää rikastukseen ja (ii) tulevasta johtoryhmästä, joka on vastuussa rakentamisajan sekä tuotantoajan jokapäiväisestä toiminnasta.

Traxys on edelleen kiinnostunut Hankkeesta. Niin pian kuin pyydetyt täydentävät tiedot on vastaanotettu ja arvioitu tulee Traxyksen hallitus päättämään mahdollisesta osallistumisesta Hankkeen rahoitukseen 23. tammikuuta 2017 tehdyn esisopimuksen suuntaviivoja noudattaen.

 
Tukholma, 1. kesäkuuta 2017

 
Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.


Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen


 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta


Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.


Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.


Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.


ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.


Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.


Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai
www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi .

 
Lisätietoja: Timo Lindborg, konsernijohtaja, puh. +46-8-304920.
 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit