TEKES ON MYÖNTÄNYT 9,4 MILJOONAN EURON KEHITYSLAINAN

Innovaatiorahoituskeskus -TEKES on myöntänyt Sotkamo Silverille mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 9.400.000 euroa.

Laina tulee käyttää parhaan mahdollisen teknologian (Best Available Technology BAT) ja teollisen internetin hyödyntämisen käyttöönottoon moduuleihin perustuvissa prosessiyksiöissä. Eräs tärkeimmistä tavoitteista on hyödyntää malmin esirikastusta (ore-sorting) ja lisätä näin kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta.

Lainan edellytys on, että Hopeakaivos hankkeen kokonaisrahoitus on varmistunut 31. lokakuuta 2015 mennessä. Laina voi kuitenkin olla enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä teknologiatoimittajien Outotec, ABB, Oulun yliopiston Oulun Mining School ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Sotkamo Silverin tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ”Junior mining” yhtiö, joka hyödyntää tuotannossaan parasta mahdollista käytettävissä olevaa teknologiaa (BAT) ja teollista internettiä.

Projektin avulla Sotkamo Silver ottaa käyttöön nykyaikaisen etäohjausteknologiaan perustuvan tuotantoprosessin ja kunnossapidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena. Näin saavutetaan merkittävä raaka-aineiden ja energian säästö ja vähennetään tuotannon hiilijalanjälkeä.

Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään 1 %. Laina-aika on 10 vuotta, joista 5 ensimmäistä on lyhennyksistä vapaita. Projektin epäonnistuessa lainapääomasta on mahdollista jättää osittain perimättä enimmillään noin 4.206.000 euroa.

Hanke kuuluu TEKESin Green Mining ohjelmaan, jonka päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen ja kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi maailmassa vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman avulla pyritään nostamaan alan tutkimus maailman huipulle teema-alueilla: Huomaamaton ja älykäs kaivos ja Uudet mineraalivarannot.

Innovaatiorahoituskeskus TEKES on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.

"Sotkamo Silverin projektissa kehitettävä teknologia sekä mm. teollista internetiä hyödyntävä toteutuskonsepti ja pilotoitavat tuotantomenetelmät ovat merkittävä askel kohti tulevaisuuden kaivosta. Projektissa kehitettävät pilotointiympäristöt tukevat myös Green Mining -ohjelman keskeisiä tavoitteita", toteaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

"Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet mahdollisuuden tähän rahoitukseen Tekesiltä. Myönnetty laina vahvistaa merkittävästi yhtiön kykyä rahoittaa Hopeakaivos-hanke. Uskomme myös, että projektin myötä käyttöönotettava malmin esirikastus parantaa merkittävästi hankkeemme kannattavuutta kaivoksen käynnistysvaiheen jälkeen", kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Tukholma, 4. elokuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507