TEKES ON PARANTANUT MYÖNNETYN KEHITYSLAINAN EHTOJA PROJEKTIN KESTOAJAN JA KOKONAISRAHOITUKSEN AIKATAULUN OSALTA

Innovaatiorahoituskeskus –TEKES on muuttanut päätöstään kehityslainasta siten, että hankkeen kokonaisrahoituksen tulee valmistua 30.6.2016 mennessä. Hankeen loppuraportointi tulee tapahtua viimeistään 30.4. 2018 ja hankkeen väliraportoinnit ovat sovitettu tähän uuteen aikatauluun. Muuten ehdot ovat muuttumattomat.

Päätöksen perusteluna oli, että projektin jatkoaika parantaa rahoituksen saajan edellytyksiä hankkia ehtojen mukainen kokonaisrahoitus sekä toteuttaa projekti suunnitelman mukaan.

Hanke kuuluu TEKESin Green Mining ohjelmaan, jonka päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen ja kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi maailmassa vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman avulla pyritään nostamaan alan tutkimus maailman huipulle teema-alueilla: Huomaamaton ja älykäs kaivos ja Uudet mineraalivarannot.

Innovaatiorahoituskeskus TEKES on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.

"Olen erittäin tyytyväinen, että antamamme selvityksen pohjalta TEKES teki tämän päätöksen koskien myöntämäänsä 9,4 miljoonan € kehityslainaa. Alkuperäisen päätöksen mukainen aikataulu oli haastava. Rahoitusneuvottelut etenevät myönteisesti ja uskomme että Hopeakaivos-hankkeen kokonaisrahoitus järjestyy uudessa aikataulussa.", kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Tukholma, 29. marraskuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507