TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016, YHTEENVETO

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, lokakuu- joulukuu 2016)

 • Kauden tulos oli -5 972 KSEK (-5 160) ja osakekohtainen tulos oli -0,06 SEK (-0,25). 
 • Muut tuotot olivat 50 KSEK (177).
 • Investoinnit ajalla lokakuu - joulukuu 2016 olivat 6 713 KSEK (963).
 • Sotkamo Silverin Hopeakaivokselle on myönnetty valtion kehittämisasutusta 2 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan syntyneitä kustannuksia vastaa.
 • Mining Associatesin tytäryhtiö Euromin LtD on toteuttanut sovitun ensimmäisen osakemerkinnän, 1 398 572 osaketta. Investoinnin suuruus oli n 0,5 M€. Osakkeet rekisteröitiin 2. tammikuuta 2017.
 • Tekes ja ABB oy on jatkanut kehityslainan rahoitusehdon määräaikaa 30. kesäkuuta 2017 saakka.

AJANKOHTAINEN OSAVUOSIKATSAUS (9 kk, tammikuu - joulukuu 2016)

 • Kauden nettotulos oli –10 028 KSEK (-11 660) ja osakekohtainen tulos oli -0,17 SEK (-0,56).
 • Muut tuotot olivat 52 KSEK (623).
 • Likvidit varat 31. joulukuuta 2016 olivat 156 477 KSEK (12 741). 
 • Oma pääoma 31. joulukuuta 2016 oli 287 923 KSEK (124 757), osaketta kohti 2,79 SEK (6,04).
 • Investoinnit kaudella tammikuu - joulukuu 2016 olivat 13 217 KSEK (15 589).
 • Hopeapitoisuus malmivaraoissa lisääntyi 22%. 
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) ja taloudellisten ennusteiden päivitys. 
 • Sotkamo Silver myynyt sähkölinjan paikalliselle verkkoyhtiölle 1,3 M€ hintaan. 
 • Osakeanti on täyteen merkitty. yhtiö saa noin 20 M€ uusmerkinnässä 
 • Sotkamo Silver maksoi takaisin vaihtovelkakirjalainan Taalerille, noin 1,64 M€. 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Sotkamo Silver on saanut 2,75 M€ lainatarjouksen Kainuun =suuspankilta
 • Mining Associatesin tytäryhtiö Euromin LtD on toteuttanut sovitun toisen osakemerkinnän, 1 351 533 osaketta. Investoinnin suuruus oli n 0,5 M€. 
 • Sotkamo Silver ja Euromin ovat alustavasti sopineet Traxys Europe SA:n kanssa markkinointi- ja rahoitussopimuksesta.

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2015 tuloslaskelman taseen lukuja

  
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olen erittäin tyytyväinen, että päivitetty Toteutettavuusselvitys, osoittaa arvointimme kaivoshankkeen kannattavuudesta ja suunnitelmista olleen oikeanlaisia jopa nykyhintoja alhaisimmilla metallien hinnoilla. Toteutettavuusselvityksen oli laatinut ja koonnut riippumaton konsulttiyritys, CTS Engtec Oy.

Mining Associates, riippumaton kansainvälinen kaivoshankkeisiin keskittynyt konsultointi- ja arvopaperit yritys on myös tarkistanut selvityksen taloudelliset luvut ja olettamukset. He suorittivat Hopeakaivoshankkeen riippumattoman laajan teknisen, liiketaloudellisenmallin ja Toteutettavuusselvityksen tarkastuksen. Mining Associatesin tarkastus osoitti, että Hopeakaivoksen Toteutettavuusselvityksen oletukset ja taloudellinen malli ovat oikein laaditut ja siten omalta osaltaan vahvistavat hankkeen edellytykset saavuttaa hyvä kannattavuustaso.

Vuonna 2016 toteutetun osakeannin jälkeen yhtiö on keskittänyt toimintansa kaivosalueelle ja Hopeakaivoksen rakentamiseen liittyvät valmistelutyöt aloitettiin. Toteutetut työt ovat keskittyneet tekniseen suunnitteluun ja rikastuslaitosalueen sekä maanalaisen kaivoksen infrastruktuuriin rakentamiseen. Maanalaisen kaivoksen ilmanvaihtoa ja pumppaamoja on parannettu ja valmisteltu kaivostoiminnan aloittamista varten. Alueelle tarvittavien teiden rakentaminen ja patojen pohjatyöt ovat aloitettu.

Aloittamalla nämä työt jo nyt, yhtiö voi suunnitella ja toteuttaa rakennustyöt kustannustehokkaasti. Lisäksi rakentamista koskevat pääurakat voidaan suorittaa nopeammin ja sujuvammin. Tavoitteenamme on, että kaikki kaivoksen rakennustyöt valmistuvat siten, että saavuuttamme täysitehoisen tuotannon vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Rakentamisen aloittaminen tulee olemaan merkittävä tapahtuma Sotkamo Silverin kaivoshistoriassa.

Yhtiö arvion mukaan sen nykyiset malmivarat riittävät aluksi kuuden vuoden tuotantoon. Tämä tuotantoaika tarvitaan kaivostoiminnan aloittamispäätöksen tekemiseen ja riittävän hyvään kannattavuuteen. Lisäksi yhtiön mineraalivarannot ja malminetsintäpotentiaali omaavat hyvät edellytykset niiden päivittämiseksi uusiksi mineraalivaroiksi. Toteutettujen kairausohjelmien ja geofysiikan tutkimusten tuloksena olemme pystyneet osoittamaan, että Hopeakaivoksen hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä sisältävissä vyöhykkeissä on lisäpotentiaalia 1500-2000 metriä alaspäin ja ne jatkuvat geologialtaan ja pitoisuuksiltaan vastaavina. Tiedämme myös, että Tipaksen vihreäkivivyöhykkeellä on useita mielenkiintoisia hopeaa ja kultaa sisältäviä esiintymiä. Hopeakaivoksen rikastamo tulee palvelemaan toiminnan keskusrikastamona näiden esiintymien hyödyntämisessä. Tämä vahvistaa käsitystämme, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa kaivostoimintaan monien tulevien vuosien ajan.

Timo Lindborg

Sijoittajakalenteri:

- Vuosikertomus julkaistaan 25. helmikuuta 2017.
-
Yhtiökokous pidetään 23. maaliskuuta, 2017, kello 10, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma
-
Osavuosikatsaus Q1 - 10. toukokuuta 2017.
-
Osavuosikatsaus Q2 - 23. elokuuta 2017.
-
Osavuosikatsaus Q3 – 15. marraskuuta 2017.
-
Tilinpäätöstiedote - 21. helmikuuta 2018.
-
Yhtiökokous 2017 – 15. maaliskuuta 2018.

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 103 215 990 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön osakkeen hinta viimeisenä kaupantekopäivänä 30. joulukuuta oli 4,25 SEK. Yhtiön pörssiarvo samana päivänä oli 438 668 kSEK

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta:
http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Tukholma, 15. helmikuuta 2017
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, CEO

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Avainsanat: