VIIMEINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ YHTIÖN OSAKKEILLA JOIHIN LIITTYY MERKINTÄOIKEUS OSAKEANNISSA

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen 14. helmikuuta 2014 päivätyn päätöslauselman uusmerkinnän toimeenpanemisesta ja yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään 42 478 902 kruunulla (perustuu vasta-arvoon 6 kruunua osakkeelta) laskemalla liikkeeseen enintään 7 079 817 osaketta.

 

Tiedot uusmerkinnästä

 

Etuoikeudesta merkitään

Niillä, jotka täsmäyspäivänä 26 maaliskuu 2014 ovat kirjattu Sotkamo Silver ABn osakkeenomistajaksi, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, ja kukin vanha osake antaa yhden merkintäoikeuden. Kaksi merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.

 

Merkintähinta

Osakeannin merkintähinta on 6 kruunua osakkeelta. Mikäli merkintä tapahtuu merkintäoikeuksilla jotka ovat rekisteröity Euroclear Suomi toimesta maksavat osakkeet kultakin merkityltä osakkeelta 0,68 euroa . € – kurssi on määräytynyt NASDAQ OMX Stockholm ABn 20. maaliskuuta määrittämän kiinnityskurssin mukaan (1 € = 8,8514 SEK). Merkintähinnat Ruotsin kruunuissa ja euroissa ovat voimassa myös merkinöille, jotka tehdään ilman merkintäoikeuksia. Näin merkityt uudet osakkeet ovat rekisteröitävä Euroclear Swedenissä ja vastaavasti Euroclear Suomessa .

 

Täsmäytyspäivä

Osakeannin täsmäytyspäivä on 26. maaliskuuta 2014. Viimeinen kaupankäyntipäivä Sotkamo Silver AB: n osakkeilla, joihin liittyy oikeus saada merkintäoikeuksia osakeantiin on 21. maaliskuuta 2014 .

 

Merkintäaika

Uusien osakkeiden merkintäaika on 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014. Ilmoitus merkintäoikeuksiin perustuvasta osakkeiden merkinnästä on tehtävä tämän ajanjakson aikana. Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuva merkintä tapahtuu välittömällä maksusuorituksella.

 

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla ( ISIN : SE0005798972 )

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu:

  • NGM Equity pörsissä: 31 maaliskuu 2014 - 09 huhtikuu 2014 ( jos merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Sweden toimesta)
  • NASDAQ OMX Helsinki pörsissä: 31 maaliskuu 2014 - 07 huhtikuu 2014 ( jos merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Suomi toimesta ) .

Välttääkseen merkintäoikeuksien muuttumisen arvottomaksi on ne joko käytettävä merkintään viimeistään 14. päivänä huhtikuuta 2014 taikka myytävä viimeistään 9. päivänä huhtikuuta 2014 mikäli merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Sweden toimesta vastaavasti 7. huhtikuuta 2014 jos merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Suomi toimesta.

 

Kaupankäynti BTA / väliaikaisosakkeilla ( ISIN : SE0005798980 )

Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla ( BTA osakkeilla) tapahtuu NGM Equity pörsissä ja väliaikaisilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki pörsissä. BTA kaupankäynti NGM Equity pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

 

Tärkeitä päivämääriä

  • Viimeinen kaupankäyntipäivä yhtiön osakkeilla, joihin liittyy merkintäoikeus on 21. maaliskuuta 2014 - .
  • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla ilman merkintäoikeuksia alkaa 24. maaliskuuta 2014.
  • Täsmäytyspäivä merkintäoikeuksien jaolle on 26. maaliskuuta 2014.
  • Merkintäaika osakkeille on 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014. (Tilinhoitajayhteisöt ja tahot voivat käytännön syistä antaa aikaisemman määräajan merkintäilmoituksen / -toimeksiannon tekemiselle.
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Equity pörsissä tapahtuu 31. maaliskuuta 2014 – 9. huhtikuuta 2014 .
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NASDAQ OMX Helsinki pörssissä tapahtuu 31. maaliskuuta 2014 – 7. huhtikuuta 2014.
  • Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (BTA ) NGM Equity pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.
  • Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeille NASDAQ OMX pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

 

Muuta

Lisätietoja yhtiöstä ja uusmerkinnästä saatavilla anti esitteestä (Prospekt : Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB) mikä julkaista noin 28 maaliskuu 2014 .

 

Tärkeä tiedotus

Tämän lehdistötiedotteen tiedot eivät ole tarjous hankkia, merkitä tai jollain muulla tavalla käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Asianomaisille henkilöille tarkoitettu kutsu merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tulee tapahtumaan ainoastaan sen esitteen kautta, jonka Sotkamo Silver arvioi voivansa julkistaa noin 28. maaliskuuta 2014.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään muussa sellaisessa maassa jossa osallistuminen edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tarjousta ei tehdä ja ilmoittautumislomakkeita ei hyväksytä näistä maista olevilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai henkilöiltä jotka toimivat näistä maista olevien merkitsijöiden toimeksiantamina, tai henkilöiltä jostain muusta maasta missä merkintäilmoittautuminen olisi ristiriidassa  sovellettavien lakien tai asetusten kanssa tai edellyttäisi ylimääräisiä esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tämän lehdistötiedotteen sisältämää tietoa ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin tai jäljentää tavalla, joka on ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai joka aiheuttaisi sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten kanssa ristiriidassa olevat toimenpiteet voivat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

 

Tukhoma, 21. maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin