Sovelto Oyj:n uusi hallitus valittu

Sovelto Oyj:n yhtiökokous on valinnut yhtiölle uuden hallituksen toimikaudelle 2014–2015. Entisistä jäsenistä jatkaa tulevaisuuden tutkija Risto Linturi (R.Linturi Oyj) ja uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Sami Ensio (Innofactor Oyj), muutosagentti Ossi Kuittinen (Aatos Technologies Oy), tutkimusprofessori Kiti Müller (Työterveyslaitos), senior-konsultti Pertti Pellonpoika (Sovelto Oyj). Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Risto Linturin.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Linturi: "Odotan yhtiön panostavan seuraavina vuosina merkittävästi suomalaisen työelämän kehittämiseen. Uskon hallituksen uusien jäsenten tuovan yhtiöön tuoreita näkökulmia hyvinvoinnin edistämiseen työssä ja yhteiskunnassa. Yhtiön uuden strategian myötä yhtiön opetusmetodit ja toiminta-alue kasvavat merkittävästi ja tulevat kattamaan kaikki keskeiset henkilöstökoulutuksen osa-alueet ja opettamisen keinot."

"Vuosi 2014 on Soveltolle uudistumisen ja tuotekehityksen aikaa. Käynnistymässä on Suomi 2.0 kokonaisuuteen kuuluva hanke, jossa innovoidaan Suomeen 1.000.000 radikaalisti muuttuvaa ja uutta työpaikkaa. Tuotekehityksen fokus on uusissa opetusmetodeissa, virtuaalisissa yhteisöissä sekä täsmäoppimiseen optimoiduissa modulaarisissa sisällöissä. Oppisisällöt tuotetaan suomalaisen työelämän tarpeisiin ja pedagogiset kokonaisuudet on helppo nauttia työn lomassa minuuttien mittaisina nanopaloina ajasta ja paikasta riippumatta. Työuralla oppimiseen on tarjolla monenlaista apua, sillä tulevaisuudessa opettajavetoisiin koulutuksiin on mahdollista osallistua myös etiäisrobotilla." kertoo Sovelton toimitusjohtaja Sanna Varpukari-Anttila.

Sovelto:

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä. Päämäärämme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa. Autamme tällä vuosikymmenellä miljoonaa ihmistä kohdistamaan aikansa olennaiseen työtä järkeistämällä, työssä oppimalla ja teknologiaa hyödyntämällä.

Lisätietoja:

Sanna Varpukari-Anttila
toimitusjohtaja

Sovelto Oyj
puh. +358 40 7621762

sposti sanna.varpukari@sovelto.fi