TYÖHYVINVOINNILLA LEIKKAUSLISTOJA VASTAAN

Vaalien alla on nostettu esiin työajan pidentämistä lääkkeeksi tuottavuuden ja suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen. Työelämän osaamiskeskus Sovelto Oyj:n mukaan väittely työajoista vie keskustelun pois olennaisesta eikä lisää modernin tietoyhteiskunnan kilpailukyvykkyyttä. Työajan lisääminen kasvattaa tietotyön kuormittavuutta ja pahentaa jo ennestään huolestuttavia työuupumustilastoja.

Tilastoissa eivät näy kustannukset tai menetetyt tuotot ihmisten osaamattomuudesta, alisuoriutumisesta, motivaation puutteesta tai leipääntymisestä. Työaikaa mittaava kulttuuri jättää valtavan potentiaalin käyttämättä ja tulee kalliiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman Menetetyn työpanoksen kustannus Suomessa -raportin mukaan sairaspoissaoloista aiheutuva menetetyn työpanoksen kustannus on 3,4 miljardia euroa, sairaana työskentelyn aiheuttama tehottomuuden kustannus on vähintään samaa luokkaa. Työkyvttömyyseläköitymisen aiheuttama menetetyn työpanoksen kustannus on 8 miljardia euroa.

Sen sijaan huipputuottavuuden tuottopotentiaali jää arvoitukseksi ja harva organisaatio osaa laskea arvoa sille, mitä innostunut ja itseään johtava työntekijä voisi parhaimmillaan saada aikaan. Työnteon mielekkyyden johtaminen on suomalaisen työelämän sokea piste, väittää Sovelton uuden Hyvinvointi ja tuottavuus -osaamisalueen johtava konsultti Kati Järvinen.

”Kun ihmiset nähdään nuppilukuina ja prosessin osina täyttämässä rutinoituneita rooleja ja ennalta määriteltyjä toimintoja, ei päästä kiinni tuottavuuden ytimeen eli ihmiseen, joka voi hyvin mielekkäässä työssä, ottaa vastuun työnsä tuloksista ja kehittää työtään aktiivisesti.”, kertoo Kati Järvinen. On annettava tilaa kiinnostuksesta kumpuavalle yrittämiselle, erehdyksistä oppimiselle ja rohkealle riskinotolle. Suomessa kukoistavan pelialan ja muiden innovatiivisten yritysten toimintamalleja tulisikin monistaa laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomi ei nouse puolen tunnin lisätyöajalla tai uraputkia pidentämällä, vaan purkamalla tehottomuutta ja innovatiivisuutta rajoittavia rakenteita sekä panostamalla osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. ”Ilmapiirikyselyt ja tyky-päivät ovat kuin avohaavalle asetettuja laastareita, joiden sijaan on luotava uudet työelämän pelisäännöt”, vaatii Kati Järvinen. Suomalaisen työnteon kulttuurin tulisi kehittyä suuntaan, jossa ilolla tehdyt tulokset ratkaisevat. Työn mielekkyyden ammattimainen johtaminen on tuottavuuden puuttuva lenkki. Se, joka tähän lenkkiin tarttuu, luo kestävää menestystä.

Lisätietoja: Sovelto Oyj, johtava konsultti Kati Järvinen, +358 400 215 201, kati.jarvinen@sovelto.fi toimitusjohtaja Sanna Varpukari-Anttila, +358 40 7621762, sanna.varpukari@sovelto.fi

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: työssäoppimisen, työn järkeistämisen ja teknologian hyödyntämisen opettaja. Sovelto toimii aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja kouluttaa suomalaiset tulevaisuuden aloille.

Päämäärämme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

sovelto.fi

Avainsanat:

Tilaa