Henkelin sitoumus palmuöljyn kestävään viljelyyn tunnustettiin

Maailman luonnonsäätiö WWF antoi Henkelille korkeimman pistemäärän maailmanlaajuisessa palmuöljyn ostajien pisteytyksessä vuonna 2011 (Palm Oil Buyers’ Scorecard 2011). Yritys sai kokonaiset yhdeksän pistettä yhdeksästä. WWF arvioi yli 130 yrityksen toimintaa kansainvälisessä vertailussa. Mukana oli 64 saksalaista yritystä. Kulutustavaroiden valmistuksessa ja jälleenmyynnin alalla toimivien yritysten toimintaa arvioitiin sen perusteella, kuinka paljon ne panostavat palmuöljyn kestävään viljelyyn. WWF julkisti Palm Oil Buyers’ Scorecard 2011 -listan tänään Malesiassa Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) vuosikokouksessa.

”Kärkitilamme palmuöljyn ostajien pisteytyslistassa todistaa jälleen kerran, että Henkelillä on johtava rooli kestävän kehityksen edistämisessä”, Henkelin johtoryhmän puheenjohtaja Kasper Rorsted toteaa. ”Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja yrityksen yhteiskuntavastuuta koko arvoketjussa. Se käsittää kestävien raaka-aineiden käytön ja luonnonvarojen suojelun.” Vuodesta 2015 lähtien RSPO-sertifiointi kattaa Henkelin tuotteissa uusiutuvien raaka-aineiden pohjana käytettävän palmuöljyn ja palmuydinöljyn koko määrän. Sertifiointi takaa palmuöljyvarojen kestävän käytön.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO perustettiin alun perin WWF:n aloitteen ja liike-elämän edustajien kiinnostuksen pohjalta. Henkel on toiminut organisaatiossa vuodesta 2003 lähtien ja on ollut sen virallinen jäsen vuodesta 2008. RSPO:n tavoitteena on edistää palmuöljyn ja palmuydinöljyn kestävää tuotantoa ja estää sademetsien tuhoamista. RSPO on luonut sertifiointi- ja markkinointimallin kestävistä viljelmistä tulevalle palmuöljylle. Henkel edisti palmuydinöljyn ottamista osaksi Book & Claim -järjestelmää, kun se hyödynsi maailman ensimmäisenä yrityksenä palmuöljyn laajennettua sertifiointia, joka kattoi myös palmuydinöljyn. RSPO on tällä hetkellä ainoa instituutio, joka määrittelee kriteerit palmuöljyn ja palmuydinöljyn kestävälle viljelylle.

Palmuöljyn kestävän tuotannon vahva kumppani

Henkel osallistuu vuoropuheluun palmuöljyn kestävän tuotannon puolesta sekä RSPO:n jäsenien että ulkopuolisten kumppanien kanssa. Henkel liittyi Coalition on Sustainable Palm Oil (POC) -koalitioon lokakuussa 2009. Sen jäseniin kuuluu maailmanlaajuisten kulutustavaroiden tuotannon ja elintarviketeollisuuden yritysten edustajia sekä kansalaisjärjestöjä kuten Greenpeace, Oxfam ja WWF. Tavoitteena on ehkäistä sademetsien tuhoisia hakkuita. Jäsenyritykset myös sitoutuvat hankkimaan kaiken palmuöljynsä kestävistä lähteistä sovittuun ajankohtaan mennessä.

Henkel on lisäksi perustanut kestävään palmuöljyyn keskittyvän Forum for Sustainable Palm Oil -foorumin muiden teollisten kumppaneiden, WWF:n ja saksalaisen GIZ-järjestön (German Association for International Cooperation) kanssa. Foorumin tavoitteena on edistää kestävästi tuotetun palmuöljyn ja palmuydinöljyn käyttöä. Työn perustana toimivat RSPO:n määrittelemät standardit, joita foorumi kehittää ja täydentää.

Henkel tarjoaa kattavaa tietoa kestävästä kehityksestä ja yrityksen yhteiskuntavastuusta sekä osallistumisesta palmuöljyn kestävään viljelyyn sivustossa www.henkel.com/sustainability.

Kansainvälinen versio ”WWF Palm Oil Buyers’ Scorecard 2011” -listasta on ladattavissa sivustosta http://www.panda.org/palmoilscorecard/2011.

Dorothee Adam

Corporate Communication Manager
Henkel Norden AB
Tlf.: 46 10 480 76 11

Mail: dorothee.adam@henkel.com

Henkel on globaali yritys, jonka valikoimaan kuuluu useita johtavia tuotemerkkejä, kuten Schwarzkopf, Tolu, Loctite® ja Pattex. Henkelillä on kolme liiketoiminta-aluetta: pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä liimat, tiivisteet ja pintakäsittelyaineet. Yhtiössä on yli 48 000 työntekijää ja se on mukana Fortune 500 -yritysten listalla. Vuonna 2010 Henkel-konsernin liikevaihto oli 15,092 miljardia euroa ja liikevoitto 1,862 miljardia euroa. Henkel toimii 125 maassa ja on noteerattu Frankfurtin pörssissä. Henkel Nordenilla on runsaat 430 työntekijää neljässä eri Pohjoismaassa, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli 192 miljoonaa euroa.

www.henkel.fi

Avainsanat:

Tilaa