SSAB:n hallituksen puheenjohtaja jättää hallituspaikkansa varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015

SSAB:n hallituksen puheenjohtaja Sverker Martin-Löf on ilmoittanut yhtiön suurimmalle osakkeenomistajalle Industrivärdenille, ettei hän kevään 2015 yhtiökokouksissa ole käytettävissä udelleenvalintaa varten niissä pörssiyhtiöissä, joissa hänellä on hallituspaikkoja. Sverker-Martin Löf on ollut SSAB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003.

Industrivärden yhdessä pääomistajansa kanssa aikoo ehdottaa SSAB:n nimitystoimikunnalle Bengt Kjelliä nimitettäväksi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi tulevassa yhtiökokouksessa. Bengt Kjell on Handelsbankenin kokonaan omistaman tytäryhtiön AB Handel och Industrin toimitusjohtaja ja on toiminut vuosina 2002-2010 Industrivärdenin johtajistossa.


SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.00 (CET) 22.01.2015.

Lisätietoja:

Andreas Koch, Sijoittajasuhdejohtaja, 46 8 454 5729, andreas.koch@ssab.com

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

Tilaa

Liitteet & linkit