SSAB sijoittui toiseksi CDP:n terästeollisuusraportissa

CDP (ent. Carbon Disclosure Project), on julkaissut raportin, jonka mukaan teräsyhtiöt tarvitsevat teknologista uudistusta saavuttaakseen Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteet. Julkaistussa sektoriraportissa SSAB sijoittui toiseksi. SSAB:n päästöt ovat alhaiset Yhdysvaltain tuotantolaitosten kierrätyspohjaisen valokaariuunimenetelmän sekä Euroopan masuunien hiilidioksiditehokkuuden ansiosta. SSAB:n päästövähennystavoite on yksi kunnianhimoisimmista. Lisäksi aiemmin tänä vuonna SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdessä käynnistivät pitkän tähtäimen projektin (HYBRIT), jonka tavoitteena on läpimurto päästövähennyksissä uudella teräksen tuotantoprosessilla, jossa päästöinä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä.

Raportissa yrityksiä luokiteltiin useiden sellaisten päästöihin ja veteen liittyvien mittareiden perusteella, joilla saattaa olla olennainen vaikutus yhtiön tuottoihin ja siten myös sijoittajien päätöksiin. Näitä mittareita ovat päästöjen ja energian hallinta, päästötavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, hiileen liittyvä kustannusriski, vedenkäytön vähentäminen ja ilmastokysymysten hallinta. CDP:n raportin mukaan edistyminen on ollut epätasaista teräsalalla, joka muodostaa seitsemän prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Kiina tuottaa maailman teräksestä 50 prosenttia, mutta esimerkiksi 15 suurimmasta kiinalaisesta teräksenvalmistajasta vain yksi julkistaa tiedot kasvihuonekaasupäästöistään.

”Masuunimme ovat jo maailman tehokkaimpia hiilidioksidipäästöjen osalta, joten meille lisävähennysten aikaansaaminen ei ole helppoa perinteisillä tuotantomenetelmillä. Ympäristö ja kestävä kehitys ovat olleet osa SSAB:n pitkän aikavälin strategiaa useiden vuosien ajan, ja on hienoa sijoittua korkealle tällaisessa arvostetussa tutkimuksessa. Tiedämme kuitenkin myös, että tarvitsemme teknologista uudistumista löytääksemme pitkän aikavälin ratkaisun hiilidioksidiongelmaan. Siksi olemme käynnistäneet aiemmin tänä vuonna yhteisen teollisen kehittämisprojektin (HYBRIT) LKAB:n ja Vattenfallin kanssa. Sen tavoitteena on kehittää teräksentuotantoa, jossa päästönä syntyy vettä hiilidioksidin sijasta. Tämän teknologian soveltamiseen on vielä pitkä matka, mutta olemme sitoutuneita siihen ja vähentämään päästöjä myös pitkällä aikavälillä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist toteaa. 

HYBRIT-projektissa tavoitellaan vetypohjaista teräksenvalmistusprosessia, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa. Tässä visiossa päästäisiin eroon lähes kaikista teräksenvalmistuksen prosessipäästöistä. Tavoitteena on koetehdas vuoden 2025 jälkeen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi terästeollisuudessa tarvitaan teknologista uudistumista, jonka myötä sen päästöt tuotettua terästonnia kohden vähenevät yli 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 

CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille ja alueille globaalin järjestelmän tärkeän ympäristötiedon mittaamiseen, julkistamiseen, hallinnointiin ja jakamiseen. Sen teollisuussektoreihin kohdistuva tutkimus on osa syvällisten sektorianalyysien sarjaa, jonka kautta sijoittajille tarjotaan mahdollisimman kattava ympäristötietoanalyysi. CDP työskentelee 827:n suursijoittajan kanssa, joiden varat ovat 100 biljoonaa yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2015 yli 5 600 yritystä julkisti ympäristötietoja CDP:n kautta. Tutkimuksen englanninkielinen tiivistelmä on liitteenä.  

Lisätietoja antavat
Harri Leppänen, Head of environmental issues, harri.leppanen@ssab.com,
puh: +358 40 557 8939

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, viktoria.karlsberg@ssab.com,
puh: +46 72 233 5288
 

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoatarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena onvahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa jatuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX NordicTukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com