OyjYHTIÖKOKOUSKUTSU - SSK Suomen Säästäjien PÖRSSITIEDOTE 16.2.2007 klo 9:15 Kiinteistöt

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 9. päivänä maaliskuuta 2007 klo 13 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.3.2007 alkaen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 1.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj c/o Lakiasiaintoimisto Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista.

OWH-Yhtiöt Oy, joka edustaa yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 27.2.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 7.3.2007 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 / Ilpo Pirilä tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Porissa helmikuun 16. päivänä 2007

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Hallitus

Liitteet & linkit