SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernin taloudellinen tulos muodostui edellisvuotta paremmaksi. SSK-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 847 TEUR (370). Konsernin tilikauden voitto oli 953 TEUR (281).

Liikevaihto oli 783 TEUR (796) koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista. Yhtiö sai osinkotuloja vuonna 2006 63 TEUR (38). Muut tuotot sisältävät SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan kaupasta syntyneen myyntivoiton noin 500 TEUR.

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Siirtymisestä IFRS-raportointiin annettiin erillinen pörssitiedote 27.1.2006. Omistetut sijoituskiinteistöt arvostetaan tilinpäätöksessä historialliseen alkuperäiseen hankintamenoon ja suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuen.


KONSERNITULOSLASKELMA (taulukko, kts. oheinen pdf-liite)

KONSERNITASE (taulukko, kts. oheinen pdf-liite)

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (taulukko, kts. oheinen pdf-liite)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (taulukko, kts. oheinen pdf-liite)

TUNNUSLUKUJA (taulukko, kts. oheinen pdf-liite)

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernilla ei ole
vekseli- eikä takausvastuita eikä kattamattomia
eläkevastuita.

Vuoden 2006 voitosta ei tule maksettavaa tuloveroa, sillä aikaisemmin verotuksessa vahvistettuja tappioita pystytään hyödyntämään kauden positiivista tulosta vastaan. Kyseisiin tappioihin liittyen ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tappioiden hyödyntämistä on aiemmin pidetty epävarmana.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Antintori, Kiinteistö Oy Toejoen City sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa 30.4.2000 asti harjoittanut SSK Interpori Oy. SSK Interpori Oy:llä ei vuonna 2006 ollut toimintaa.

Kiinteistö Oy Antintori omistaa Porissa 2.339 m²:n tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m²:n toimisto-, hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja paikat 61 autolle. Kiinteistöyhtiön tilat on kokonaan vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3.500 m² hotelli- ja ravintolatilaa. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki Kiinteistö Oy Antintorin osakkeet.

Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla sijaitsevan 691 m²:n liikekiinteistön. Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki Kiinteistö Oy Toejoen Cityn osakkeet.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omisti 18.8.2006 asti myös SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan. 3.7.2006 Keskon Eläkekassa ilmoitti käyttävänsä oikeuttaan vaihtaa SSK Kauppakiinteistöt Oy:n joulukuussa 2002 liikkeeseen laskeman 12.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan 1/2002 yhtiön osakkeiksi. Vaihtovelkakirjan konvertoinnin yhteydessä Keskon Eläkekassa oli oikeutettu ja velvollinen lunastamaan myös kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n omistamat 250 000 SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osaketta. Kauppakirja osakkeista tehtiin 18.8.2006. Kaupan positiivinen vaikutus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n tulokseen vuonna 2006 on noin 500 TEUR. Vuonna 2006 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj sai osinkotuottoja SSK Kauppakiinteistöt Oy:ltä 63 TEUR ja hallintopalkkiotuottoja 109 TEUR.

Tämän hetkisen arvion mukaan kuluvan tilikauden tulos muodostuu vuoden 2006 tulosta olennaisesti pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että SSK Kauppakiinteistöt Oy:n myynnin vuoksi yhtiöltä jäävät pois kyseiseltä yhtiöltä saadut osinkotuotot 63 TEUR ja hallintopalkkiotuotot 109 TEUR sekä osakekannan myyntivoitto 500 TEUR.

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomat.

Vuosikooste yhtiön vuonna 2006 antamista pörssitiedotteista on luettavissa internetissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa: http://www.sskoyj.fi/

Tilinpäätös julkaistaan 1.3.2007.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 9.3.2007 klo 13 Scandic Hotellin tiloissa, Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.3.2007 alkaen.


SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ
Hallitus


Esa Haavisto

Ilpo PiriläJAKELU
Helsingin pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit