YKSI OSAVUOSIKATSAUS VUONNA 2007

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj julkaisee vuonna 2007 yhden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2007. Katsauksen julkistamispäivä on 31.8.2007.

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
ToimitusjohtajaJakelu
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit