BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH:n jääkaapeissa ja pakastimissa on oikeat energiamerkinnät

BSH-johtaja Gutberlet kritisoi useissa kilpailijalaitteissa olevia vääriä tietoja

München, 12.4.2011 (bsh) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH:n kodinkoneet on merkitty oikein. Tämän on osoittanut eurooppalaisen kodinkonevalmistajien liiton CECEDin ja Euroopan unionin suorittama Euroopan laajuinen testi. Lukuisat kilpailijalaitteet oli kuitenkin varustettu väärillä tiedoilla. "Laitteen oikeat merkinnät erityisesti energiatehokkuuteen liittyen ovat tärkeänä apuna ostopäätöstä tehtäessä. Kuluttajilla on oikeus virheettömiin merkintöihin. Lisäksi väärät merkinnät vääristävät kilpailua", toteaa Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet, BSH-hallituksen puheenjohtaja.

Eurooppalainen kodinkonevalmistajien liitto CECED käynnisti ja toteutti vuonna 2009 yhdessä Euroopan komission kanssa ATLETE-projektin (Appliance Testing for Energy Label Evaluation). Tavoitteena oli markkinavalvonnan parantaminen Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa ja energiatehokkuuden vahvistaminen myyntiargumenttina. Projektivastaavat ja CECED-edustajat julkaisivat projektin tulokset 12. huhtikuuta EU:n Sustainable Energy Week  -tapahtuman yhteydessä Brysselissä.

80 jääkaappia ja pakastinta testattiin

ATLETE-projektin kohteina olivat jääkaapit ja pakastimet sekä jääkaappi/pakastinyhdistelmät. Projektiin valitut 80 laitetta oli ostettu Euroopan unionin eri maissa, jotta tulokset olisivat mahdollisimman objektiivisia. Ne edustivat 48 merkkiä ja 40 valmistajaa. Projektin alussa 27 valmistajaa (joihin lukeutuivat BSH ja kaikki muut CECED-jäsenyritykset) allekirjoittivat vapaaehtoisen sopimuksen: Mikäli laitteiden mittaustulokset poikkeavat energiamerkin tiedoista, kaikkiin mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään viipymättä.

Kaikki BSH-kodinkoneet on merkitty oikein

BSH tuki projektia ja sen toteuttamista. Projektiin valittiin neljä Bosch-, Siemens- ja Balay-(alueellinen merkki, Espanja) mallia. Mittausten valmistuttua näiden mallien tiedot todettiin moitteettomiksi eurooppalaisen energiamerkin kaikissa luokissa.

"Olemme tyytyväisiä laitteidemme myönteisiin tuloksiin Olemme itse suorittaneet intensiivisesti mittauksia jo pitkään, jotta voisimme antaa oikeat tiedot. Kuluttajille pitää antaa oikeat ja selkeät tiedot, ja haluamme täyttää tämän velvollisuuden omalla kohdallamme. Vain siten voidaan saavuttaa myös tärkein tavoite – ilmastonsuojelun lisääminen energiatehokkuuden keinoin", Gutberlet toteaa.

Kulutustiedot oikein noin 80 prosentissa laitteista

Laitteet mitattiin neljässä huolella valitussa tarkastuslaboratoriossa. Mittausten kohteina olivat laitteiden jääkaappi- ja pakastintilavuus, säilyvyys sähkökatkon aikana, kylmäsäilytyslämpötila, pakastuskyky ja etenkin energiankulutus sekä energiatehokkuusluokka. Tämän keskeisen kriteerin osalta mittaukset osoittivat, että noin 84 prosenttia laitteista oli merkitty oikein. Noin 13 prosenttia laitteista oli kuitenkin merkitty yhtä energialuokkaa korkeammaksi ja noin 3 prosenttia jopa kahta tai useampaa kulutusluokkaa paremmaksi. Kaikkien viiden kriteerin osalta mittausten virheprosentti oli yhteensä noin 53. Monet todetut poikkeamat olivat virheellisiä tietoja jääkaapin ja pakastimen tilavuudesta, kylmäsäilytyslämpötilasta tai pakastuskyvystä. 13 laitteen osalta mittaukset eivät ole vielä päättyneet.

BSH tukee ATLETE-projektin jatkamista  

"Politiikan pitää täyttää kuluttajia ja reilua kilpailua koskeva valvontavelvollisuutensa. Me teollisuudenalana olemme avoimia keskustelulle", sanoo Gutberlet.  Bosch-,Siemens-, Gaggenau-, Neff- ja Constructa-tuotemerkkejä sekä alueellisia tuotemerkkejä (kuten Balay Espanjassa) edustava BSH aikoo jatkossakin määrätietoisesti tukea toimivaa markkinavalvontaa. BSH on jo oma-aloitteisesti mukauttanut laitemerkintänsä joulukuussa 2010 uudistettuun energiamerkkiin. Joulukuusta 2011 alkaen tämä uudistus velvoittaa kaikkia valmistajia, jotka tuovat laitteita EU-markkinoille.

"Koemme ATLETE-projektin jatkamisen tärkeäksi uusien huippuluokkien A+ – A+++ kannalta. Vasta sitten, kun kuluttajat luottavat merkkiin ja tekevät ostopäätöksen laitteiden energiatehokkuuden perusteella, toimiala voi vaikuttaa tehokkaasti eurooppalaisen energiankulutuksen vähentämiseen", Gutberlet toteaa. BSH edistää erityisen vähän energiaa kuluttavien laitteiden yleistymistä energiatehokkaalla valikoimallaan. Vuonna 2010 jo joka neljäs BSH:n Euroopassa myymä laite oli erityisen energiatehokas.

Lisätietoja
ATLETE-projektista, siihen osallistuneista valmistajista ja malleista sekä mittaustuloksista:
www.atlete.eu

Yrityksestä

Toimimme kaikissa Skandinavian pääkaupungeissa: Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja tammikuusta 2008 alkaen myös Helsingissä. Asiakaskuntamme koostuu lukuisista yrityksistä ja brändeistä, joista me pidämme. Meillä on laaja kontaktiverkosto ja hyvät suhteet media-alaan, mielipidejohtajiin, yritysmaailmaan sekä erilaisiin tärkeisiin yhteisöihin.

Tilaa

Liitteet & linkit