OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.5.2001, klo 12.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 5,3 % ja oli 360,7 Me ( 2 145 Mmk). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,0 Me (6 Mmk) eli 0,9 Me (5 Mmk) suurempi kuin vertailukaudella. Vuoden 2001 tulosarvio on muuttumaton. Stockmannin myynti kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 5,3 prosenttia eli 18,1 miljoonaa euroa (107 miljoonaa markkaa) ja oli 360,7 miljoonaa euroa (2 145 miljoonaa markkaa). Liikevaihto kasvoi 15,6 miljoonaa euroa (93 miljoonaa markkaa) eli 5,5 prosenttia ja oli 300,6 miljoonaa euroa (1 787 miljoonaa markkaa). Hobby Hall -ryhmä kasvatti suhteellisesti eniten myyntiään vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen myynti kasvoi 25 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 63,5 miljoonaa euroa (377 miljoonaa markkaa). Tavaratalojen ryhmän myynti kasvoi 4 prosenttia 166,6 miljoonaan euroon (991 miljoonaan markkaan). Ulkomaan toimintojen osuus Tavaratalojen ryhmän myynnistä kasvoi 13 prosentista 14 prosenttiin. Seppälä-ryhmän myynti kasvoi yhden prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 26,7 miljoonaa euroa (159 miljoonaa markkaa). Autokaupan ryhmän myynti pieneni 2 prosenttia 103,8 miljoonaan euroon (617 miljoonaan markkaan). Tulos parani Konsernin liikevoitto parani 2,0 miljoonaa euroa (12 miljoonaa markkaa) ja oli 0,2 miljoonaa euroa (1 miljoona markkaa). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani 27,3 prosentista 27,7 prosenttiin. Myyntikate kasvoi 5,3 miljoonalla eurolla (32 miljoonalla markalla) ja oli 83,1 miljoonaa euroa (494 miljoonaa markkaa). Kiinteät kustannukset kasvoivat 9,2 miljoonaa euroa (55 miljoonaa markkaa) ja poistot 0,1 miljoonaa euroa (1 miljoona markkaa). Liiketoiminnan muut tuotot, jotka olivat 6,3 miljoonaa euroa (37 miljoonaa markkaa), muodostuivat osakkeiden myyntivoitosta. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (2 miljoonaa markkaa). Nettorahoitustuotot pienenivät 1,1 miljoonaa euroa (6 miljoonaa markkaa) edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 0,8 miljoonaa euroa (5 miljoonaa markkaa). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,0 miljoonaa euroa (6 miljoonaa markkaa) eli 0,9 miljoonaa euroa (5 miljoonaa markkaa) suurempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 0,3 miljoonaa euroa (2 miljoonaa markkaa) ja vuotta aiemmin 0,03 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa markkaa). Katsauskauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (4 miljoonaa markkaa) ja vuotta aiemmin 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa markkaa). Tulos osaketta kohden oli 1,4 senttiä (8,4 penniä), kun se vuotta aiemmin oli 0,14 senttiä (0,8 penniä). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,78 euroa (58,14 markkaa) ja vuotta aiemmin 9,83 euroa (58,42 markkaa). Yksiköiden tuloskehitys Kaupallisten ryhmien liikevoiton kehitys ilmenee oheisesta taulukosta. Tavaratalojen ryhmän liiketulos parani sekä kotimaassa että ulkomailla. Autokaupan ryhmän liikevoitto jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Hobby Hall -ryhmän liiketulos heikkeni toiminnan laajentamisen aiheuttaman kustannusten kasvun sekä suhteellisen myyntikatteen heikkenemisen vuoksi. Seppälä-ryhmän tulosta rasittivat poikkeuksellisen suuret talvialennusmyynnin hinnanalennukset ja Ruotsin toiminnan laajentaminen. Seppälä-ryhmän ja Hobby Hall -ryhmän tuloskehityksen parantamiseksi on käynnistetty toimenpideohjelmat, joiden vaikutukset tulokseen näkyvät vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Oikean kuvan muodostaminen ryhmien koko vuoden tuloskehityksestä ja - tasosta ei ole mahdollista pelkkien ensimmäisen neljänneksen numeroiden perusteella. Tämä johtuu muun muassa siitä, että esimerkiksi vaatetus- ja tavaratalokaupassa pääosa koko vuoden tuloksesta syntyy vasta vuoden jälkipuoliskolla. Myynnin vahva kehitys maalis-huhtikuussa antaa hyvän pohjan koko vuoden tavoitteiden saavuttamiselle. Rahoitustilanne hyvä Stockmannin maksuvalmius oli hyvä. Investoinnit ja käyttöpääoman kasvu pienensivät likvidien varojen määrää vuoden 2000 lopun 41,7 miljoonasta eurosta (248 miljoonasta markasta) 25,7 miljoonaan euroon (153 miljoonaan markkaan). Lainoja lyhennettiin alkuvuonna 0,1 miljoonalla eurolla (1 miljoonalla markalla). Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 43,8 miljoonaa euroa (260 miljoonaa markkaa). Omavaraisuusaste pieneni vertailukauden 67,1 prosentista 64,7 prosenttiin. Vuoden 2000 lopussa omavaraisuusaste oli 67,2 prosenttia. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2000 lopusta 3,0 miljoonalla eurolla (17 miljoonalla markalla) ja olivat 55,7 miljoonaa euroa (331 miljoonaa markkaa). Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 7,5 miljoonaa euroa (44 miljoonaa markkaa), kun ne vertailukaudella olivat 11,4 miljoonaa euroa (68 miljoonaa markkaa). Merkittävin vuoden 2001 investoinneista on syyskuun alussa avattava Oulun tavaratalo. Hanke toteutetaan yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Stockmannin investoinnit Oulun tavarataloon tulevat olemaan yhteensä noin 9,9 miljoonaa euroa (59 miljoonaa markkaa). Turun tavaratalon laajentaminen jatkuu syyskuussa valmistuvalla Herkku-osaston laajennuksella. Helsingin tavaratalon noin 1 000 neliömetrin suuruinen laajennus ja siihen liittyvä tunneli Keskuskadun alitse valmistuvat niinikään syyskuussa. Myös Tallinnan tavaratalon Herkku-osastoa laajennettiin ja uudistettiin. Muutostyöt valmistuivat huhtikuun puolivälissä. Näihin kohteisiin sitoutui katsauskaudella yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa markkaa). Tammikuussa 2001 allekirjoitettiin esisopimus Latvian pääkaupungissa Riiassa sijaitsevan tontin maanvuokraoikeuden siirtämisestä Stockmannin ja Rautakirja Oyj:n omistamalle yritykselle. Tontille on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jonka kokonaispinta-ala on noin 38 000 neliömetriä. Siihen sijoittuvat Stockmannin myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen tavaratalo sekä mm. Rautakirja- konserniin kuuluvan latvialaisen yhtiön 15-salinen elokuvakeskus. Jos esisopimuksen ehdot toteutuvat suunnitellusti, rakennus valmistuu aikaisintaan loppusyksystä 2002. Stockmannin kokonaisinvestointi on suuruusluokaltaan 23,5 miljoonaa euroa (140 miljoonaa markkaa). Tavaratalojen ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa (17 miljoonaa markkaa). Autokaupan ryhmä investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (2 miljoonaa markkaa). Ryhmä laajensi toiminta-aluettaan avaamalla maaliskuussa Tampereella täyden palvelun Mitsubishi-Skoda- autotalon. Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (7 miljoonaa markkaa). Hobby Hall Onlinen Internet- kauppajärjestelmää kehitettiin edelleen. Helmikuussa Hobby Hall avasi myymälän Tampereella. Merkittävä Hobby Hall -ryhmän panostuskohde ulkomailla on postimyynnin aloittaminen maaliskuussa Latviassa. Seppälä-ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (7 miljoonaa markkaa). Seppälä avasi katsauskaudella kaksi uutta myymälää Ruotsissa. Yhtiökokous Huhtikuun 3. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti, että osinkona vuodelta 2000 maksetaan 0,60 euroa (3,57 markkaa) osakkeelta eli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa (181,8 miljoonaa markkaa). Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa varatuomari Ari Heiniö ja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Kari Niemistö. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Kari Niemistö uudelleen hallituksen jäseneksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi toimitusjohtaja, varatuomari Erik Anderson. Järjestäytymiskokouksessaan 3.4.2001 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. Osakkeiden kurssikehitys Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 580 miljoonaa euroa eli 3 449 miljoonaa markkaa. Vuoden 2000 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 559 miljoonaa euroa eli 3 324 miljoonaa markkaa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX- yleisindeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 11,60 euroa eli 68,97 markkaa, kun se vuoden 2000 lopussa oli 11,39 euroa (67,72 markkaa), ja B-osakkeen 11,00 euroa eli 65,40 markkaa, kun se vuoden 2000 lopussa oli 10,40 euroa (61,84 markkaa). Yhtiön osakemäärä 31.3.2001 oli 51 382 977, josta A-osakkeita 24 868 893 ja B-osakkeita 26 514 084. Stockmannin omistuksessa oli vuoden 2000 lopussa 163 000 omaa A-osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa (4 911 173 markkaa), ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa (37 miljoonaa markkaa). Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Muutokset organisaatiossa Yhtiön toimitusjohtaja Ari Heiniö jäi eläkkeelle 1.3.2001. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin samasta päivämäärästä lukien Stockmannin varatoimitusjohtaja, Tavaratalojen ryhmän johtaja, varatuomari Hannu Penttilä (47). Yhtiön varatoimitusjohtajana toimii 1.2.2001 alkaen tehtävään nimitetty Hobby Hall -ryhmän johtaja, kauppatieteiden maisteri Henri Bucht (49). Tavaratalojen ryhmän johtajaksi nimitettiin 1.3.2001 alkaen kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen (39), joka on toiminut viimeksi kotimaan tavaratalojen johtajana. Stockmannin kotimaan tavaratalojen ja Helsingin tavaratalon johtajaksi nimitettiin 22.3.2001 alkaen kauppatieteiden maisteri Karl Stockmann (58), joka on toiminut viimeksi ostojohtajana Tavaratalojen ryhmässä. Stockmannin Autokaupan ryhmän johtajan Aarno Pohtolan siirryttyä pois yhtiön palveluksesta nimitettiin Autokaupan ryhmän johtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2001 alkaen kauppatieteiden maisteri Esa Mäkinen (41). Seppälä Oy:n toimitusjohtaja, diplomiekonomi Lars Eklundh (46) nimitettiin 1.8.2001 lukien ostojohtajaksi Stockmannin Tavaratalojen ryhmään. Seppälä Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin samasta päivämäärästä lukien ekonomi Heikki Väänänen (42). Henkilöstömäärä kasvoi Katsauskaudella henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 7 648, mikä on 419 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli 7 229. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 311 henkilöllä ja oli 6 298 henkilöä. Emoyhtiössä oli keskimäärin 4 870 henkilöä. Vertailukaudella emoyhtiössä oli keskimäärin 4 780 henkilöä, eli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 90 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 89 henkilöllä ja oli 3 937 henkilöä. Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2001 lopussa 1 237 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 142 henkilöä. Vuoden 2001 näkymät Vuoden 2001 myynnin arvioidaan olevan lähes 1,6 miljardia euroa eli noin 9,3 miljardia markkaa. Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2001 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2001 tulos rahoituserien jälkeen on parempi kuin vastaava vuoden 2000 tulos. Helsingissä 23. toukokuuta 2001 STOCKMANN Oyj Abp Tuloslaskelma, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Me Me Me % Me Liikevaihto 300,6 285,0 15,6 5 1 220,5 Liiketoiminnan muut 6,3 0,3 6,0 2,8 tuotot Materiaalit ja 217,5 207,2 10,3 5 847,4 palvelut Henkilöstökulut 42,3 38,2 4,0 10 164,8 Poistot 6,8 6,8 0,1 1 25,8 Liiketoiminnan muut 40,1 35,0 5,2 15 149,5 kulut Liikevoitto 0,2 -1,8 2,0 35,7 Rahoitustuotot 0,8 1,9 -1,1 -57 5,5 ja -kulut Voitto ennen 1,0 0,1 0,9 41,2 satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 -0,6 Voitto ennen veroja 1,0 0,1 0,9 40,6 Välittömät verot 0,3 0,0 0,3 12,8 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 0,7 0,1 0,7 27,9 Tuloslaskelma, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos 4-6/00 Me Me Me Me Liikevaihto 300,6 285,0 15,6 300,3 Liiketoiminnan muut 6,3 0,3 6,0 0,5 tuotot Materiaalit ja palvelut 217,5 207,2 10,3 208,2 Henkilöstökulut 42,3 38,2 4,0 40,5 Poistot 6,8 6,8 0,1 6,8 Liiketoiminnan muut 40,1 35,0 5,2 36,5 kulut Liikevoitto 0,2 -1,8 2,0 8,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 1,9 -1,1 2,2 Voitto ennen satunnaisia 1,0 0,1 0,9 11,0 eriä Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 1,0 0,1 0,9 11,0 Välittömät verot 0,3 0,0 0,3 3,2 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 0,7 0,1 0,7 7,8 Tuloslaskelma, Me 7-9/00 10-12/00 1-12/00 Me Me Me Liikevaihto 284,5 350,7 1 220,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,4 2,8 Materiaalit ja palvelut 198,8 233,3 847,4 Henkilöstökulut 37,4 48,7 164,8 Poistot 7,1 5,1 25,8 Liiketoiminnan muut kulut 34,9 43,1 149,5 Liikevoitto 6,8 21,9 35,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 0,2 5,5 Voitto ennen satunnaisia eriä 8,1 22,0 41,2 Satunnaiset erät 0,0 -0,6 -0,6 Voitto ennen veroja 8,1 21,4 40,6 Välittömät verot (tulosta 2,3 7,3 12,8 vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 5,7 14,3 27,9 Tuloslaskelma, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Mmk Mmk Mmk % Mmk Liikevaihto 1 787 1 695 93 5 7 257 Liiketoiminnan muut 37 2 35 16 tuotot Materiaalit ja 1 293 1 232 61 5 5 039 palvelut Henkilöstökulut 251 227 24 10 980 Poistot 41 40 1 1 153 Liiketoiminnan muut 239 208 31 15 889 kulut Liikevoitto 1 -11 12 212 Rahoitustuotot 5 11 -6 -57 33 ja -kulut Voitto ennen 6 1 5 245 satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0 0 0 -3 Voitto ennen veroja 6 1 5 241 Välittömät verot 2 0 2 76 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0 0 0 0 Kauden voitto 4 0 4 166 Tuloslaskelma, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos 4-6/00 Mmk Mmk Mmk Mmk Liikevaihto 1 787 1 695 93 1 786 Liiketoiminnan muut tuotot 37 2 35 3 Materiaalit ja palvelut 1 293 1 232 61 1 238 Henkilöstökulut 251 227 24 241 Poistot 41 40 1 41 Liiketoiminnan muut kulut 239 208 31 217 Liikevoitto 1 -11 12 53 Rahoitustuotot ja -kulut 5 11 -6 13 Voitto ennen satunnaisia 6 1 5 66 eriä Satunnaiset erät 0 0 0 0 Voitto ennen veroja 6 1 5 66 Välittömät verot (tulosta 2 0 2 19 vastaavat) Vähemmistön osuus 0 0 0 0 Kauden voitto 4 0 4 46 Tuloslaskelma, Mmk 7-9/00 10-12/00 1-12/00 Mmk Mmk Mmk Liikevaihto 1 692 2 085 7 257 Liiketoiminnan muut tuotot 3 8 16 Materiaalit ja palvelut 1 182 1 387 5 039 Henkilöstökulut 222 290 980 Poistot 42 30 153 Liiketoiminnan muut kulut 208 256 889 Liikevoitto 41 130 212 Rahoitustuotot ja -kulut 7 1 33 Voitto ennen satunnaisia eriä 48 131 245 Satunnaiset erät 0 -3 -3 Voitto ennen veroja 48 127 241 Välittömät verot (tulosta vastaavat) 14 43 76 Vähemmistön osuus 0 0 0 Kauden voitto 34 85 166 Tase, Me 31.3.01 % 31.3.00 % 31.12.00 Me Me Me Pysyvät vastaavat 345 44 334 44 347 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 228 29 194 26 175 Saamiset 178 23 157 21 183 Likvidit varat 26 3 67 9 42 Taseen loppusumma 777 100 753 100 747 Oma pääoma 502 65 505 67 502 Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0 Laskennallinen 26 3 25 3 26 verovelka Pitkäaikainen 44 6 18 2 44 vieras pääoma Lyhytaikainen 205 26 205 27 175 vieras pääoma Taseen loppusumma 777 100 753 100 747 Tase, Mmk 31.3.01 % 31.3.00 % 31.12.00 Mmk Mmk Mmk Pysyvät vastaavat 2 054 44 1 989 44 2 062 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 1 357 29 1 156 26 1 039 Saamiset 1 057 23 936 21 1 091 Likvidit varat 153 3 397 9 248 Taseen loppusumma 4 620 100 4 478 100 4 440 Oma pääoma 2 988 65 3 002 67 2 983 Vähemmistöosuus 1 0 1 0 1 Laskennallinen 153 3 147 3 153 verovelka Pitkäaikainen 260 6 107 2 261 vieras pääoma Lyhytaikainen 1 218 26 1 220 27 1 042 vieras pääoma Taseen loppusumma 4 620 100 4 478 100 4 440 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Tavaratalojen ryhmä 3 993 3 931 62 4 092 Autokaupan ryhmä 795 735 60 768 Hobby Hall 658 536 122 592 Seppälä 761 685 76 748 Liikkeenjohto ja 91 100 -9 95 hallinto Yhteensä 6 298 5 987 311 6 295 Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2001 Osuus Osuus äänistä osakkeista % % 1 Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 14,9 11,6 2 Svenska litteratursällskapet i Finland 13,9 8,6 3 Niemistö-ryhmä 10,1 7,8 4 Etola-yhtiöt 7,1 5,5 5 Stiftelsen för Åbo Akademi 6,7 5,0 6 Sampo-Varma-ryhmä 5,1 4,7 7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 3,2 2,9 8 Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse 2,6 1,6 9 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2,4 2,4 10 Helene och Walter Grönqvists Stiftelse 1,6 1,1 Yhteensä 67,5 51,2 Myynti, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Me Me Me % Me Tavaratalojen ryhmä 166,6 159,5 7,1 4 712,7 Autokaupan ryhmä 103,8 105,4 -1,6 -2 402,2 Hobby Hall 63,5 50,8 12,7 25 214,9 Seppälä 26,7 26,5 0,2 1 137,4 Kiinteistöt 0,1 0,5 -0,4 -74 0,7 Yhteensä 360,7 342,7 18,1 5 1 467,9 Myynti, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Mmk Mmk Mmk % Mmk Tavaratalojen ryhmä 991 948 42 4 4 238 Autokaupan ryhmä 617 627 -10 -2 2 391 Hobby Hall 377 302 75 25 1 278 Seppälä 159 157 1 1 817 Kiinteistöt 1 3 -2 -74 4 Yhteensä 2 145 2 037 107 5 8 728 Liikevaihto, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Me Me Me % Me Tavaratalojen ryhmä 141,5 134,6 6,9 5 599,1 Autokaupan ryhmä 85,3 86,6 -1,3 -1 331,0 Hobby Hall 52,2 41,8 10,4 25 176,9 Seppälä 22,0 21,8 0,2 1 112,9 Kiinteistöt 6,0 5,8 0,1 3 23,2 Eliminoinnit -6,4 -5,7 -0,7 12 -22,5 Yhteensä 300,6 285,0 15,6 5 1 220,5 Liikevaihto, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Mmk Mmk Mmk % Mmk Tavaratalojen ryhmä 841 801 41 5 3 562 Autokaupan ryhmä 507 515 -8 -1 1 968 Hobby Hall 310 249 62 25 1 052 Seppälä 131 130 1 1 671 Kiinteistöt 36 35 1 3 138 Eliminoinnit -38 -34 -4 12 -134 Yhteensä 1 787 1 695 93 5 7 257 Liikevoitto, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Me Me Me Me Tavaratalojen ryhmä -0,5 -2,3 1,9 28,2 Autokaupan ryhmä 0,9 1,1 -0,3 3,9 Hobby Hall -1,2 0,0 -1,2 0,6 Seppälä -5,0 -2,9 -2,2 1,4 Kiinteistöt 4,3 4,1 0,3 15,9 Liiketoiminnan 6,3 0,3 6,0 2,8 muut tuotot Eliminoinnit -4,6 -2,2 -2,5 -17,0 Yhteensä 0,2 -1,8 2,0 35,7 Liikevoitto, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Mmk Mmk Mmk Mmk Tavaratalojen ryhmä -3 -14 11 168 Autokaupan ryhmä 5 7 -2 23 Hobby Hall -7 0 -7 4 Seppälä -30 -17 -13 8 Kiinteistöt 26 24 2 94 Liiketoiminnan 37 2 35 16 muut tuotot Eliminoinnit -27 -13 -15 -101 Yhteensä 1 -11 12 212 Investoinnit, brutto, Me 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Me Me Me % Me Tavaratalojen ryhmä 2,8 4,9 -2,1 -42 14,7 Autokaupan ryhmä 0,3 0,8 -0,5 -59 2,5 Hobby Hall 1,1 0,7 0,4 55 3,9 Seppälä 1,1 1,0 0,1 6 5,2 Kiinteistöt 0,5 3,2 -2,7 -84 9,9 Muut 1,6 0,7 0,9 121 8,8 Yhteensä 7,5 11,4 -3,9 -34 45,1 Investoinnit, brutto, Mmk 1-3/01 1-3/00 Muutos Muutos 1-12/00 Mmk Mmk Mmk % Mmk Tavaratalojen ryhmä 17 29 -12 -42 88 Autokaupan ryhmä 2 5 -3 -59 15 Hobby Hall 7 4 2 55 23 Seppälä 7 6 0 6 31 Kiinteistöt 3 19 -16 -84 59 Muut 9 4 5 121 52 Yhteensä 44 68 -23 -34 268 Tunnuslukuja 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Tulos/osake, osakeantikorjattu e 0,01 0,00 0,01 0,55 Tulos/osake, osakeantikorjattu, 0,01 0,00 0,01 0,55 laimennettu e Tulos/osake, osakeantikorjattu mk 0,08 0,01 0,07 3,28 Tulos/osake, osakeantikorjattu, 0,08 0,01 0,07 3,28 laimennettu mk Oma pääoma/osake, 9,78 9,83 -0,05 9,76 osakeantikorjattu e Oma pääoma/osake, 58,14 58,42 -0,28 58,06 osakeantikorjattu mk Korollinen nettovelka, Me -36,1 -66,1 30,0 -77,1 Korollinen nettovelka, Mmk -214,7 -393,0 178,3 -458,5 Oman pääoman tuottoprosentti, 5,7 11,8 -6,1 5,6 liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman 8,6 15,4 -6,8 8,4 tuottoprosentti, liukuva 12 kk Omavaraisuusaste % 64,7 67,1 -2,4 67,2 Velkaantumisaste % 15,2 7,0 8,2 9,2 Rahavirta/osake e -0,79 -0,16 -0,63 0,49 Rahavirta/osake mk -4,70 -0,98 -3,72 2,93 Osakkeiden lukumäärä kauden 51 383 51 383 0 51 383 lopussa 1000 kpl Osakkeiden osakeantikorjattu 50 970 51 383 -413 51 237 lukumäärä, painotettu keskiarvo 1000 kpl Osakkeiden vaihto Sarja A Me 1,4 12,1 -10,6 27,5 Mmk 8,5 71,7 -63,2 163,3 1000 kpl 117 723 -606 1 756 % 0,5 2,9 -2,4 7,1 Sarja B Me 5,0 22,8 -17,8 64,0 Mmk 29,7 135,4 -105,7 380,8 1000 kpl 428 1 502 -1 074 4 464 % 1,6 5,7 -4,1 16,8 Investoinnit käyttöomaisuuteen, Me 7,5 11,4 -3,9 45,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, 44,4 67,8 -23,4 268,0 Mmk Henkilöstö keskimäärin 6 298 5 987 311 6 295 kokoaikaiseksi muutettuna Kassavirtalaskelma, Me 1-3/01 1-3/00 1-12/00 Me Me Me Liiketoiminnan rahavirta -40,7 -8,4 25,2 Investointien rahavirta 1,3 -8,2 -36,6 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot 0,0 0,0 -30,9 Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,1 -0,2 -19,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 23,5 -1,9 17,6 Rahoituksen rahavirta yhteensä 23,4 -2,1 -32,3 Rahavarojen muutos -16,0 -18,6 -43,7 Rahavarat tilikauden alussa 41,7 85,3 85,3 Rahavarat tilikauden lopussa 25,7 66,7 41,7 Kassavirtalaskelma, Mmk 1-3/01 1-3/00 1-12/00 Mmk Mmk Mmk Liiketoiminnan rahavirta -242 -50 150 Investointien rahavirta 8 -49 -218 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot 0 0 -184 Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 -1 -113 Lyhytaikaisten lainojen muutos 140 -11 105 Rahoituksen rahavirta yhteensä 139 -12 -192 Rahavarojen muutos -95 -111 -260 Rahavarat tilikauden alussa 248 507 507 Rahavarat tilikauden lopussa 153 397 248 Vastuusitoumukset, Me 31.3.01 31.3.00 31.12.00 Me Me Me Kiinnitykset maa-alueisiin 3,5 3,6 3,5 ja rakennuksiin Pantit 0,1 0,1 0,1 Muut vastuut 52,1 41,1 49,1 Yhteensä 55,7 44,8 52,7 Vastuusitoumukset, Mmk 31.3.01 31.3.00 31.12.00 Mmk Mmk Mmk Kiinnitykset maa-alueisiin 21 22 21 ja rakennuksiin Pantit 0 1 0 Muut vastuut 310 244 292 Yhteensä 331 266 314 Johdannaissopimukset Kohde-etuuden josta avoimena arvo 31.3.01 Me Mmk Me Mmk Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 9,0 54 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 39,7 236 37,6 224 Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut 4,9 29 1,2 7 Myydyt 5,0 30 3,7 22 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu 31.3.2001, olisi niiden tulosvaikutus ollut -0,8 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa markkaa). Osa avoimista sopimuksista kohdistuu tulevien liiketoiminnan kassavirtojen suojaukseen. Osakepääoman korotukset Merkityt 1997 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty Merkintäaika 2.1.97-31.10.97 Merkintähinta, e 37,95 Merkintähinta, mk 225,67 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 15 B Uutta osakepääomaa, Me 0,1 Uutta osakepääomaa, Mmk 0,3 Uusi osakepääoma, Me 48,6 Uusi osakepääoma, Mmk 288,9 1998 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty Merkintäaika 2.1.98-12.4.98 Merkintähinta, e 40,37 Merkintähinta, mk 240,00 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 240 B Uutta osakepääomaa, Me 0,8 Uutta osakepääomaa, Mmk 4,8 Uusi osakepääoma, Me 49,4 Uusi osakepääoma, Mmk 293,7 1998 Osakkeen nimellisarvon puolittaminen Merkintäaika 12.5.98 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 8 290 A Uusia osakkeita, tuhatta kpl 6 395 B Uusi osakepääoma, Me 49,4 Uusi osakepääoma, Mmk 293,7 1998 Rahastoanti 2 A/B : 1 A/B Merkintäaika 12.5.98 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 8 290 A Uutta osakepääomaa, Me 13,9 Uutta osakepääomaa, Mmk 82,9 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 6 395 B Uutta osakepääomaa, Me 10,7 Uutta osakepääomaa, Mmk 63,9 Uusi osakepääoma, Me 74,1 Uusi osakepääoma, Mmk 440,5 1998 Uusmerkintä 4 A/B : 1 B Merkintäaika 14.5.98-12.6.98 Merkintähinta, e 12,61 Merkintähinta, mk 75,00 Uusia osakkeita, tuhatta kpl 7 329 B Uutta osakepääomaa, Me 12,3 Uutta osakepääomaa, Mmk 73,3 Uusi osakepääoma, Me 86,4 Uusi osakepääoma, Mmk 513,8 2000 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen Merkintäaika 1.9.00 Uutta osakepääomaa, Me 16,3 Uutta osakepääomaa, Mmk 97,2 Uusi osakepääoma, Me 102,8 Uusi osakepääoma, Mmk 611,0 Tulevat merkinnät optiotodistuksilla* 2000-2004 Optiolainan 1997 optiotodistuksilla merkittävät Merkintäaika 1.4.00-31.1.04 Merkintähinta, e 16,75 miinus osingot 1.5.98 alkaen (1) Merkintähinta, mk 99,57 miinus osingot 1.5.98 alkaen (1) Uusia osakkeita, tuhatta kpl 1 260 B Uutta osakepääomaa, Me 2,5 Uutta osakepääomaa, Mmk 15,0 Uusi osakepääoma, Me 105,3 Uusi osakepääoma, Mmk 626,0 Osuus osakkeista, % 2,4 Osuus äänistä, % 0,5 2001-2005 Merkinnät v. 1999 kanta-asiakasoptioilla Merkintäaika 1.5.01-31.5.05 Merkintähinta, e 15,70 miinus osingot 1.4.99 alkaen (2) Merkintähinta, mk 93,35 miinus osingot 1.4.99 alkaen (2) Uusia osakkeita, tuhatta kpl 1 383 B Uutta osakepääomaa, Me 2,8 Uutta osakepääomaa, Mmk 16,4 Uusi osakepääoma, Me 108,0 Uusi osakepääoma, Mmk 642,4 Osuus osakkeista, % 2,7 Osuus äänistä, % 0,5 2003-2007 Merkinnät v. 2000 avainhenkilöoptioilla Merkintäaika 1.4.03-1.4.07 Merkintähinta, e 20,00 A miinus osingot 11.4.00 alkaen (3) Merkintähinta, mk 118,91 A miinus osingot 11.4.00 alkaen (3) Uusia osakkeita, tuhatta kpl 625 B Merkintähinta, e 21,00 B miinus osingot 11.4.00 alkaen (4) Merkintähinta, mk 124,86 B miinus osingot 11.4.00 alkaen (4) Uusia osakkeita, tuhatta kpl 625 B Merkintähinta, e 22,00 C miinus osingot 11.4.00 alkaen (5) Merkintähinta, mk 130,81 C miinus osingot 11.4.00 alkaen (5) Uusia osakkeita, tuhatta kpl 1 250 B Uutta osakepääomaa, Me 5,0 Uutta osakepääomaa, Mmk 29,7 Uusi osakepääoma, Me 113,0 Uusi osakepääoma, Mmk 672,1 Osuus osakkeista, % 4,6 Osuus äänistä, % 0,9 *Jos kaikki optiot käytetään (1) Merkintähinta vuoden 2001 osingonjaon jälkeen: 14,71 e (2) Merkintähinta vuoden 2001 osingonjaon jälkeen: 13,66 e (3) Merkintähinta vuoden 2001 osingonjaon jälkeen: 18,80 e (4) Merkintähinta vuoden 2001 osingonjaon jälkeen: 19,80 e (5) Merkintähinta vuoden 2001 osingonjaon jälkeen: 20,80 e Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä muuntokerrointa 5,94573. Helsingissä, 23. toukokuuta 2001 STOCKMANN Oyj Abp Hannu Penttilä toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 23.5.2001 kello 14.00, World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00420/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00420/bit0002.fcm The full report

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.

Tilaa