Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti pieneni 0,7 prosenttia ja oli 740,3 Me (745,5 Me). Koko vuoden myynnin arvioidaan olevan noin 1,6 Mrd e ja voiton ennen satunnaisia eriä selvästi parempi kuin vuonna 2001. Myynti ja tulos Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 740,3 miljoonaa euroa eli 5,2 miljoonaa euroa ja 0,7 prosenttia alle vertailukauden myynnin. Liikevaihto oli 616,8 miljoonaa euroa ja 0,5 prosenttia alle vertailukauden liikevaihdon. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli 32,0 prosenttia (29,6 prosenttia). Konsernin myyntikate kasvoi 14,0 miljoonalla eurolla ja oli 197,2 miljoonaa euroa. Kiinteät kustannukset kasvoivat 6,2 miljoonaa euroa ja poistot 0,6 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa eli 7,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vertailukaudella. Osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitoista muodostuneet liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 2,5 miljoonaa euroa ja olivat 8,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 9,6 miljoonaa euroa ja oli 19,5 miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 22,5 miljoonaa euroa eli 10,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Toisen vuosineljänneksen voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 10,0 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ja oli 21,2 miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 6,5 miljoonaa euroa eli 3,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 16,0 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 8,7 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,31 euroa (0,17 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,56 euroa (9,34 euroa). Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin Tavarataloryhmän myynti kasvoi 8 prosenttia 369,8 miljoonaan euroon. Myynnin kasvuun vaikuttivat osaltaan syyskuussa 2001 avattu Oulun tavaratalo sekä huhtikuussa 2002 Helsingissä avattu Zara-myymälä. Toisaalta Helsingin, Tapiolan ja Turun tavaratalojen myyntiä haittasivat ympäristön kadunrakennustyöt erityisesti kesäkuussa. Myynti Venäjällä ja Virossa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä kasvoi 14,1 prosentista 15,0 prosenttiin. Oulun tavaratalon ja Zaran toiminta oli suunnitelmien mukaisesti tappiollista, mikä heikensi tavarataloryhmän tulosta kotimaassa. Ulkomaantoimintojen liikevoitto puolestaan parani vertailukaudesta. Ryhmän liikevoitto pieneni katsauskaudella yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 6,1 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Autoryhmän myynti pieneni 12 prosenttia ja oli 197,0 miljoonaa euroa. Myynnin pieneneminen johtui pääosin kolmesta Mitsubishi-Skoda-yksiköstä luopumisesta vuonna 2001. Myynnin pienenemisestä huolimatta ryhmän liikevoitto kasvoi katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 2,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Helsingin Lauttasaaren myymälän Mitsubishi-Skoda-edustus päättyi 30.6.2002. Etäkaupan kokonaismarkkinoiden kappalemääräiset toimitukset Suomessa alenivat tammi-kesäkuussa 10 prosenttia. Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 6 prosenttia eli 6,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 113,3 miljoonaa euroa. Myynnin rakenteen muutoksen ansiosta suhteellinen myyntikate parani. Luottotappiot kasvoivat, mutta kiinteät kustannukset yhteensä olivat pienemmät kuin vertailukaudella. Ryhmän liiketulos parani katsauskaudella 2,7 miljoonaa euroa ja oli 0,1 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa eli 2,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Seppälä-ryhmän myynti kasvoi Suomessa ja Virossa. Ruotsin liiketoiminnan lopettamisen seurauksena kokonaismyynti kuitenkin pieneni 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 59,5 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate parani katsauskaudella merkittävästi. Myös Ruotsin tappiollisen toiminnan lopettaminen vaikutti tulosta parantavasti. Liiketulos parani katsauskaudella 5,2 miljoonaa euroa ja oli 2,3 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa eli 2,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Rahoitus ja sitoutunut pääoma Maksuvalmius oli hyvä. Likvidit varat olivat 29,7 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2001 lopussa olivat 25,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 0,1 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 43,6 miljoonaa euroa. Stockmann vapautti sitoutunutta pääomaa strategiansa mukaisesti myymällä kaksi Hobby Hallin käytössä olevaa kiinteistöä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle 32,2 miljoonalla eurolla. Hobby Hall jatkaa toimintaansa myydyissä kiinteistöissä vuokralaisena. Kiinteistöjen myynnistä vapautuneella pääomalla lyhennettiin lyhytaikaista vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 67,4 prosentista 70,7 prosenttiin. Vuoden 2001 lopussa omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia. Konsernin sitoutunut pääoma 30.6.2002 oli 560,1 miljoonaa euroa (575,9 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi ja oli 11,7 prosenttia (9,0 prosenttia). Autoryhmän ja Seppälä-ryhmän sitoutuneet pääomat pienenivät vertailuajankohdasta. Tavarataloryhmän sitoutunutta pääomaa kasvatti Oulun tavaratalo, joka avattiin syyskuussa 2001. Myös Hobby Hall -ryhmän sitoutunut pääoma kasvoi hieman. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2001 lopusta 4,7 miljoonalla eurolla ja olivat 69,4 miljoonaa euroa. Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde vuonna 2002 on Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä. Tavaratalon peruskivi muurattiin 19.6.2002. Stockmannin kokonaisinvestointi kohteeseen tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu syksyllä 2003. Moskovan tavarataloa laajennettiin keväällä 1 500 myyntineliömetrillä vuokraamalla tavaratalokiinteistöstä yksi lisäkerros. Laajennuksen jälkeen tavaratalon myyntipinta-ala on yhteensä 6 500 neliömetriä. Stockmannin investointi rajoittui tilojen viimeistelyyn ja sisustamiseen. Franchising-periaatteella toimiva Zara-myymälä avattiin Helsingissä vuokratiloissa huhtikuun alussa. Zaran myynti on käynnistynyt erittäin hyvin. Heinäkuussa valmistui Akateemisen Kirjakaupan Helsingin keskustan myymälän laajennus, joka käsittää yhden lisäkerroksen eli noin 500 neliömetriä uutta myyntipinta-alaa. Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen, Helsingin Herttoniemen ja Tallinnan Rocca al Maren uusiin myymälöihin sekä Vantaan Tammiston myymälän laajentamiseen. Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Tavaratalon on kaavailtu valmistuvan vuonna 2005. Stockmann on niinikään allekirjoittanut esisopimuksen myyntipinta- alaltaan 6 500 neliömetrin täysimittaisen tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa Pietarin keskustassa vuonna 2005. Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun ensimmäiset myymälät avataan marraskuussa 2002 kauppakeskus Jumboon Vantaalle ja kauppakeskus Trioon Lahteen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 660,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 696,0 miljoonaa euroa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 13,00 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,70 euroa, ja B-osakkeen 12,70 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,40 euroa. Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2002 lopussa 163 000 omaa A- osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2002 - 31.5.2002 yhteensä 1 084 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 2 168 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 102 768 122 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 26 515 168. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.6.2002, ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 19.6.2002. Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 1 381 440 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 2 762 880 eurolla enintään 105 531 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 13,06 euroa kappaleelta. Jäljellä olevat merkintäajat kanta-asiakasoptioilla ovat 2.5.2003 - 31.5.2003, 2.5.2004 - 31.5.2004 ja 2.5.2005 - 31.5.2005. Vuoden 1997 optiolainaan liittyvät C-optio-oikeudet, 180 000 kappaletta, otettiin Helsingin pörssin päälistalle kaupankäynnin kohteeksi 11.4.2002. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Henkilömäärä Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 162, mikä on 324 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi vertailukaudesta 216 henkilöllä ja oli 6 589 henkilöä. Henkilömäärän kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Oulun tavaratalon avaamisesta syyskuussa 2001. Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2002 lopussa 1 234 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 244 henkilöä. Loppuvuoden näkymät Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2002 noin 3,5 - 4,0 prosenttia. Myös autokaupan myynnin oletetaan kasvavan hieman. Stockmann-konsernin myynnin arvioidaan kasvavan jonkin verran markkinoiden kasvua nopeammin. Vuoden 2002 myynnin arvioidaan olevan noin 1,6 miljardia euroa. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän liikevoiton odotetaan olevan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden tasolla. Autoryhmän, Hobby Hall -ryhmän ja Seppälä-ryhmän kolmannen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuotta aiemmin. Merkittävä osa konsernin koko vuoden tuloksesta syntyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kansainvälisen ja kotimaisen talouden ennustettu kasvu on käynnistynyt odotettua hitaammin. Lisäksi konsernin tulokseen olennaisesti vaikuttavan Helsingin tavaratalon toimintaympäristössä tapahtuu Kampin rakennustyömaan käynnistyessä muutoksia, joiden vaikutusta asiakasliikenteeseen ja Helsingin keskustan toimivuuteen on vaikeaa vielä arvioida. Näistä tekijöistä huolimatta arvioidaan, että vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia eriä on selvästi parempi kuin vuonna 2001. Helsingissä 20. elokuuta 2002 STOCKMANN Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00420/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00420/wkr0002.pdf The Full Report

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.

Tilaa