OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.5.2002, klo 11.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 Stockmann-konsernin myynti pieneni 1,6 prosenttia ja oli 355,1 Me (360,7 Me vuonna 2001). Konsernin varsinaisen liiketoiminnan tulos parani selvästi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat vertailukautta pienemmät. Voitto ennen satunnaisia eriä parani ja oli 1,4 Me (1,0 Me). Vuoden 2002 tulosarvio on muuttumaton. Myynti ja tulos Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä 355,1 miljoonaa euroa eli 5,6 miljoonaa euroa ja 1,6 prosenttia alle vertailukauden myynnin. Liikevaihto oli 297,6 miljoonaa euroa ja 1,0 prosenttia alle vertailukauden liikevaihdon. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli 30,3 prosenttia (27,6 prosenttia). Erityisen voimakasta kasvu oli Seppälä-ryhmässä. Konsernin myyntikate kasvoi 6,9 miljoonalla eurolla ja oli 90,1 miljoonaa euroa. Kiinteät kustannukset kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa ja poistot 0,4 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa eli 3,7 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella. Osakkeiden myyntivoitoista muodostuneet liiketoiminnan muut tuotot pienenivät vertailukaudesta 4,6 miljoonaa euroa ja olivat 1,7 miljoonaa euroa. Tästä syystä konsernin liiketulos jäi 0,9 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vertailukaudella ja oli -0,7 miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 2,0 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,4 miljoonaa euroa eli 0,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 0,4 miljoonaa euroa eli 0,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 1,0 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 0,7 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohden oli 1,9 senttiä (1,4 senttiä). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,86 euroa (9,78 euroa). Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin Tavarataloryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia 181,7 miljoonaan euroon. Myynnin kasvuun vaikutti osaltaan syyskuussa avattu Oulun tavaratalo. Myynti Venäjällä ja Virossa kasvoi voimakkaasti, ja ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä kasvoi 14 prosentista 15 prosenttiin. Oulun tavaratalon toiminta oli suunnitelmien mukaisesti tappiollista, mikä yhdessä Zara-myymälän avauskustannusten kanssa heikensi tavarataloryhmän tulosta kotimaassa. Ulkomaantoimintojen liiketulos parani huolimatta Moskovan tavaratalon uuden myyntikerroksen avauskustannuksista. Ryhmän liiketulos pieneni yhteensä 0,6 miljoonaa euroa ja oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Autokaupan kokonaismarkkinoiden voimakkaan alenemisen sekä kolmesta Mitsubishi-Skoda-yksiköstä luopumisen vuoksi autoryhmän myynti pieneni 13 prosenttia ja oli 90,5 miljoonaa euroa. Maaliskuussa uusien autojen tilauskanta parani kuitenkin selvästi. Myynnin pienenemisestä huolimatta ryhmän liikevoitto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Etäkaupan kokonaismarkkinoiden kappalemääräiset toimitukset Suomessa alenivat tammi-maaliskuussa yli 17 prosenttia. Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 10 prosenttia eli 6,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 57,1 miljoonaa euroa. Matalakatteisen myynnin pienenemisen ansiosta suhteellinen myyntikate parani. Kiinteät kustannukset olivat pienemmät kuin vertailukaudella, vaikka luottotappiot kasvoivat. Ryhmän liiketulos parani 0,5 miljoonaa euroa ja oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Seppälä-ryhmän myynti pieneni 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 25,7 miljoonaa euroa. Stockmannin ruotsalainen tytäryhtiö SPL Seppälä AB lopetti toimintansa suunnitelmien mukaisesti tammikuun 2002 loppuun mennessä. Pienemmän alennusmyynnin vuoksi Seppälän tammikuun myynti oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna. Helmi-maaliskuussa myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Suhteellinen myyntikate parani katsauskaudella selvästi, ja myös Ruotsin tappiollisen toiminnan lopettaminen vaikutti tulosta parantavasti. Liiketulos parani 3,0 miljoonaa euroa ja oli -2,0 miljoonaa euroa (-5,0 miljoonaa euroa). Rahoitus ja sitoutunut pääoma Maksuvalmius oli hyvä. Likvidit varat olivat 19,7 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2001 lopussa olivat 25,6 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 0,1 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 43,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 64,7 prosentista 68,9 prosenttiin. Vuoden 2001 lopussa omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia. Konsernin sitoutunut pääoma 31.3.2002 oli 577,1 miljoonaa euroa (604,2 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi ja oli 9,5 prosenttia (8,6 prosenttia). Autoryhmän sitoutunut pääoma pieneni 29,4 miljoonaa euroa 39,6 miljoonaan euroon. Tavarataloryhmän sitoutunutta pääomaa kasvatti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Oulun tavaratalo, joka avattiin syyskuussa 2001. Myös Hobby Hall -ryhmän ja Seppälä-ryhmän sitoutuneet pääomat kasvoivat. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2001 lopusta 1,8 miljoonalla eurolla ja olivat 66,5 miljoonaa euroa. Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde vuonna 2002 on Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa. Stockmannin kokonaisinvestointi kohteeseen tulee olemaan noin 23,5 miljoonaa euroa. Rakennus valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2003. Moskovan tavarataloa laajennettiin 1 500 myyntineliömetrillä vuokraamalla tavaratalokiinteistöstä yksi lisäkerros. Stockmannin investointi rajoittui tilojen viimeistelyyn ja sisustamiseen. Laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa. Franchising-periaatteella toimiva Zara-myymälä avattiin Helsingissä vuokratiloissa huhtikuun alussa. Zaran myynti on lähtenyt käyntiin erittäin lupaavasti. Tavoitteena on avata ensimmäiset Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun myymälät loppuvuonna 2002. Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen, toukokuussa avattavaan Helsingin Herttoniemen myymälään sekä Vantaan Tammiston myymälän laajentamiseen. Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiökokous Huhtikuun 2. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkona vuodelta 2001 maksetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa toimitusjohtaja Erkki Etola ja kamarineuvos Henry Wiklund. Molemmat valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2002 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 722,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 696,0 miljoonaa euroa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX- yleisindeksiä paremmin mutta heikommin kuin HEX-portfolioindeksi. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 14,06 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,70 euroa, ja B-osakkeen 14,05 euroa, kun se vuoden 2001 lopussa oli 13,40 euroa. Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2002 lopussa 163 000 omaa A- osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Henkilömäärä Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 7 991, mikä on 343 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Oulun tavaratalon avaamisesta syyskuussa. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 237 henkilöllä ja oli 6 535 henkilöä. Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2002 lopussa 1 225 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 237 henkilöä. Loppuvuoden näkymät Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2002 noin 3,5 prosenttia. Autokaupan kokonaismarkkinoiden arvioitiin vielä alkuvuodesta laskevan. Maaliskuussa alkanut tilauskannan kasvu saattaa muuttaa tilannetta. Stockmann-konsernin myynnin arvioidaan kasvavan markkinoiden kasvua nopeammin. Vuoden 2002 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa. Konsernin toisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän liikevoiton odotetaan olevan vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden tasolla. Autoryhmän, Hobby Hall -ryhmän ja Seppälä-ryhmän toisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuotta aiemmin. Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2002 tulosarvio on muuttumaton. Arvio on, että vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2001. Helsingissä 7. toukokuuta 2002 STOCKMANN Oyj Abp Tuloslaskelma, konserni Me 1-3/02 1-3/01 Muutos % 1-12/01 Liikevaihto 297,6 300,6 -1 1 281,9 Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 6,3 7,0 Materiaalit ja palvelut 207,5 217,5 -5 870,1 Henkilöstökulut 43,7 42,3 3 179,0 Poistot 7,2 6,8 6 28,5 Liiketoiminnan muut kulut 41,6 40,1 4 165,0 Liikevoitto -0,7 0,2 46,3 Rahoitustuotot ja -kulut 2,0 0,8 150 4,9 Voitto ennen 1,4 1,0 33 51,2 satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 1,4 1,0 33 51,2 Välittömät verot 0,4 0,3 33 16,4 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 1,0 0,7 33 34,8 Tulos/osake, e 0,02 0,01 0,68 Tulos/osake, laimennettu e 0,02 0,01 0,68 Oma pääoma/osake e 9,86 9,78 9,85 Oman pääoman tuotto- 6,9 5,7 6,9 prosentti, liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman tuotto- 9,5 8,6 9,8 prosentti, liukuva 12 kk Henkilöstö keskimäärin 6 535 6 298 6 581 kokoaikaiseksi muutettuna Myynti, liiketoimintaryhmittäin Me 1-3/02 1-3/01 Muutos % 1-12/01 Tavarataloryhmä 181,7 166,6 9 755,4 Autoryhmä 90,5 103,8 -13 409,4 Hobby Hall -ryhmä 57,1 63,5 -10 237,4 Seppälä-ryhmä 25,7 26,7 -4 135,2 Kiinteistöt 6,4 6,1 5 24,0 Eliminoinnit -6,3 -5,9 -23,8 Konserni 355,1 360,7 -2 1 537,6 Liikevaihto, liiketoimintaryhmittäin Me 1-3/02 1-3/01 Muutos % 1-12/01 Tavarataloryhmä 153,8 141,5 9 633,5 Autoryhmä 74,6 85,3 -13 337,2 Hobby Hall -ryhmä 47,8 52,2 -8 200,2 Seppälä-ryhmä 21,1 22,0 -4 111,1 Kiinteistöt 6,3 6,0 24,0 Eliminoinnit -6,0 -6,4 -23,9 Konserni 297,6 300,6 -1 1 281,9 Liikevoitto, liiketoimintaryhmittäin Me 1-3/02 1-3/01 Muutos % 1-12/01 Tavarataloryhmä -1,1 -0,5 34,1 Autoryhmä 1,0 0,9 18 3,2 Hobby Hall -ryhmä -0,7 -1,2 4,4 Seppälä-ryhmä -2,0 -5,0 1,7 Kiinteistöt 4,5 4,3 3 16,2 Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 6,3 -73 7,0 Eliminoinnit -4,0 -4,6 -13 -20,4 Konserni -0,7 0,2 46,3 Investoinnit, brutto, liiketomintaryhmittäin Me 1-3/02 1-3/01 Muutos % 1-12/01 Tavarataloryhmä 3,5 2,8 24 19,0 Autoryhmä 0,1 0,3 -80 1,1 Hobby Hall -ryhmä 0,7 1,1 -39 4,0 Seppälä-ryhmä 0,1 1,1 -95 3,1 Kiinteistöt 3,1 0,5 3,2 Muut 0,0 1,6 0,8 Konserni 7,4 7,5 -1 31,1 Kassavirtalaskelma, konserni Me 1-3/02 1-3/01 1-12/01 Liiketoiminnan rahavirta 1,5 -40,7 51,1 Investointien rahavirta -4,3 1,3 -20,6 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot 0,0 0,0 -30,6 Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,1 -0,1 -9,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,0 23,5 -6,7 Rahoituksen rahavirta yhteensä -3,1 23,4 -46,6 Rahavarojen muutos -5,9 -16,0 -16,0 Rahavarat tilikauden alussa 25,6 41,7 41,7 Rahavarat tilikauden lopussa 19,7 25,7 25,6 Tase, konserni Me 31.3.02 31.3.01 31.12.01 Pysyvät vastaavat 344,4 345,4 345,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 197,5 228,2 165,6 Saamiset 174,6 177,8 191,5 Likvidit varat 19,7 25,7 25,6 Vastaavaa 736,1 777,0 728,2 Oma pääoma 506,8 502,5 505,9 Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,2 Pakolliset varaukset 1,4 1,8 Laskennallinen verovelka 25,9 25,8 25,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 43,6 43,8 43,7 Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen 24,9 58,1 28,4 Koroton 133,4 146,7 122,3 Vastattavaa 736,1 777,0 728,2 Omavaraisuusaste % 68,9 64,7 69,5 Velkaantumisaste (Gearing)% 9,6 15,2 9,1 Rahavirta/osake e 0,03 -0,79 1,00 Korollinen nettovelka Me -27,8 -36,1 -63,4 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 51 383 51 383 51 383 1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 50 970 50 970 50 970 painotettu keskirvo 1000 kpl Vastuusitoumukset, konserni Me 31.3.02 31.3.01 31.12.01 Kiinnitykset maa-alueisiin 3,4 3,5 3,4 ja rakennuksiin Pantit 0,1 0,1 0,1 Takaukset 0,5 0,5 Muut vastuut 62,5 52,1 60,7 Yhteensä 66,5 55,7 64,7 Johdannaissopimukset, konserni Me 31.3.02 31.3.01 31.12.01 Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 27,4 49,6 30,3 Korkojohdannaissopimukset 70,0 9,0 70,0 Markkina-arvot Valuuttajohdannaissopimukset -0,5 -0,6 -0,3 Korkojohdannaissopimukset 0,8 0,0 0,3 Valuuttajohdannaissopimukset kohdistuvat tulevien liiketominnan kassavirtojen suojaukseen. Tuloslaskelma, konserni vuosineljänneksittäin Me Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01 Liikevaihto 297,6 371,6 290,6 319,1 Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,4 0,2 0,0 Materiaalit ja palvelut 207,5 235,1 198,5 219,0 Henkilöstökulut 43,7 53,0 40,1 43,7 Poistot 7,2 7,6 7,0 7,1 Liiketoiminnan muut kulut 41,6 47,9 37,3 39,7 Liikevoitto -0,7 28,4 8,0 9,7 Rahoitustuotot ja -kulut 2,0 2,2 0,4 1,5 Voitto ennen 1,4 30,6 8,4 11,2 satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 1,4 30,6 8,4 11,2 Välittömät verot 0,4 10,4 2,4 3,2 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 1,0 20,2 6,0 7,9 Tuloslaskelma, konserni vuosineljänneksittäin Me Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00 Liikevaihto 300,6 350,7 284,5 300,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,3 1,4 0,5 0,5 Materiaalit ja palvelut 217,5 233,3 198,8 208,2 Henkilöstökulut 42,3 48,7 37,4 40,5 Poistot 6,8 5,1 7,1 6,8 Liiketoiminnan muut kulut 40,1 43,1 34,9 36,5 Liikevoitto 0,2 21,9 6,8 8,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 0,2 1,2 2,2 Voitto ennen 1,0 22,0 8,1 11,0 satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0,0 -0,6 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 1,0 21,4 8,1 11,0 Välittömät verot 0,3 7,3 2,3 3,2 (tulosta vastaavat) Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 0,7 14,3 5,7 7,8 Myynti, liiketoimintaryhmittäin Me Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01 Tavarataloryhmä 181,7 241,2 173,0 174,5 Autoryhmä 90,5 92,8 93,2 119,6 Hobby Hall -ryhmä 57,1 66,9 50,2 56,7 Seppälä-ryhmä 25,7 40,8 33,6 34,0 Kiinteistöt 6,4 5,9 6,0 6,0 Eliminoinnit -6,3 -5,8 -5,8 -6,3 Konserni 355,1 441,9 350,2 384,6 Myynti, liiketoimintaryhmittäin Me Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00 Tavarataloryhmä 166,6 222,7 163,2 167,3 Autoryhmä 103,8 91,1 96,6 109,1 Hobby Hall ryhmä 63,5 64,7 47,4 52,0 Seppälä-ryhmä 26,7 41,2 35,2 34,5 Kiinteistöt 6,1 5,9 5,9 5,8 Eliminoinnit -5,9 -5,8 -5,8 -5,9 Konserni 360,7 419,9 342,5 362,8 Liikevaihto, liiketomintaryhmittäin Me Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01 Tavarataloryhmä 153,8 201,7 144,9 145,3 Autoryhmä 74,6 76,3 76,8 98,8 Hobby Hall -ryhmä 47,8 59,2 41,6 47,1 Seppälä-ryhmä 21,1 33,5 27,6 27,9 Kiinteistöt 6,3 6,1 5,9 6,1 Eliminoinnit -6,0 -5,1 -6,2 -6,2 Konserni 297,6 371,6 290,6 319,1 Liikevaihto, liiketomintaryhmittäin Me Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00 Tavarataloryhmä 141,5 187,8 136,8 139,8 Autoryhmä 85,3 75,3 79,4 89,7 Hobby Hall -ryhmä 52,2 53,2 39,0 42,9 Seppälä-ryhmä 22,0 33,9 29,0 28,3 Kiinteistöt 6,0 6,0 5,6 5,7 Eliminoinnit -6,4 -5,5 -5,3 -6,0 Konserni 300,6 350,7 284,5 300,3 Liikevoitto, liiketomintaryhmittäin Me Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01 Tavarataloryhmä -1,1 21,8 4,7 8,1 Autoryhmä 1,0 0,1 1,3 0,9 Hobby Hall -ryhmä -0,7 6,7 0,3 -1,4 Seppälä-ryhmä -2,0 3,6 1,0 2,1 Kiinteistöt 4,5 3,8 3,7 4,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,4 0,2 0,0 Eliminoinnit -4,0 -8,0 -3,4 -4,4 Konserni -0,7 28,4 8,0 9,7 Liikevoitto, liiketomintaryhmittäin Me Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00 Tavarataloryhmä -0,5 19,1 5,9 5,6 Autoryhmä 0,9 0,2 1,4 1,1 Hobby Hall -ryhmä -1,2 1,0 -1,2 0,9 Seppälä-ryhmä -5,0 2,2 0,1 1,9 Kiinteistöt 4,3 4,2 3,6 4,0 Liiketoiminnan muut tuotot 6,3 1,4 0,5 0,5 Eliminoinnit -4,6 -6,2 -3,5 -5,1 Konserni 0,2 21,9 6,8 8,8 Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Helsingissä, 7. toukokuuta 2002 STOCKMANN Oyj Abp Hannu Penttilä toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 7.5.2002 kello 14.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00620/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00620/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.