Stockmannin varsinainen yhtiökokous 2.4.2002

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2.4.2002 Stockmannin varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2001 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,60 euroa osakkeelta tilikaudelta 2001. Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön tuloksen heikennyttyä voimakkaasti vuoden 2000 aikana asetettiin erityisesti Seppälässä ja Hobby Hallissa tavoitteeksi kannattavuuden kääntäminen jälleen nousuun. Toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi, että näiden tavoitteiden saavuttamisessa oli onnistuttu. Konsernin tulos parani 24 prosenttia, tavarataloryhmä teki historiansa parhaan tuloksen, Hobby Hallin ja Seppälän tulokset kääntyivät nousuun, ja autokauppa selvisi vaikeasta vuodesta ennakoitua paremmin. Oma osuutensa tuloksen parantumiseen oli kasvaneilla liiketoiminnan muilla tuotoilla, mutta myös varsinaisen toiminnan tulos parani selvästi, huolimatta Seppälän Ruotsin toiminnan lopettamisesta aiheutuneista merkittävistä kertaluonteisista tappioista. Myös osakekurssi on kehittynyt myönteisesti. Yhtiön markkina-arvo kasvoi tilivuoden aikana lähes 25 prosenttia, kun HEX-portfolioindeksi samanaikaisesti laski runsaat 22 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto kääntyi nousuun ja oli 9,8 prosenttia. Toimitusjohtaja Penttilän mukaan päämääränä on tavoitteeksi asetetun 15 prosentin saavuttaminen vuonna 2004. Stockmannin myynnin arvioidaan kasvavan tänä vuonna markkinoiden kasvua nopeammin ja nousevan runsaaseen 1,6 miljardiin euroon. Yhtiön tavoitteena on, että vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2001. Alustavien tietojen mukaan konsernin myynti tammi-maaliskuussa oli 1 prosentin pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Näiden ennakkotietojen mukaan tavarataloryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia, autoryhmän myynti väheni 13 prosenttia, Hobby Hallin myynti väheni 10 prosenttia ja Seppälän myynti väheni 4 prosenttia. Konsernin myynnin kehitykseen viime vuoteen verrattuna vaikuttavat muun muassa autoryhmän luopuminen kolmesta Mitsubishi-Skoda-yksiköstä, Seppälän Ruotsin toiminnan lopettaminen sekä Hobby Hallin poikkeuksellisen voimakas matkapuhelinmyynti vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tavarataloryhmän myyntiä viime vuoteen verrattuna puolestaan nostavat syksyllä avattu Oulun tavaratalo sekä myynnin voimakas kasvu Venäjällä ja Virossa. Alkuvuoden alustavien myyntilukujen ja erityisesti Seppälää koskevien tulostietojen perusteella Penttilä arvioi, että konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee varsinaisen liiketoiminnan osalta olemaan parempi kuin viime vuonna. Penttilä totesi voimakkaasti kehittyvien Venäjän ja Baltian markkinoiden muodostavan Stockmann-konsernille merkittävän strategisen kasvumahdollisuuden. Yhtiöllä on pian 13 vuoden kokemus toiminnasta Venäjällä ja 10 vuoden kokemus Virosta. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta toiminta on luonut Stockmannille merkittävän aseman vähittäiskaupan toimijana, minkä lisäksi useimmat länsimaiset yritykset varsinkin tavaratalosektorilla poistuivat markkinoilta viimeistään Venäjän vuoden 1998 talouskriisin aikana. Stockmann tulee kevään aikana hiomaan strategiaansa, jonka mukaan tulevaisuuden kasvu haetaan enenevässä määrin Venäjän ja Baltian markkinoilta. Kyse ei ole vain tavarataloryhmästä - onhan Hobby Hall jo nyt markkinajohtaja Viron etämyynnissä, tavoittelee samaa asemaa Latviassa tänä vuonna ja avaa Liettuan markkinat ensi vuonna. Myös Seppälän myymäläketju Virossa toimii erinomaisesti, ja laajentuminen muualle Baltiaan on hyvä optio tulevaisuudessa. Osinko 0,60 euroa osakkeelta Yhtiökokous päätti, että osinkona vuodelta 2001 maksetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 12.4.2002 niille osakkaille, jotka täsmäytyspäivänä 5.4.2002 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa toimitusjohtaja Erkki Etola ja kamarineuvos Henry Wiklund. Molemmat valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2002 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Tilintarkastajat Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. STOCKMANN Oyj Abp Hannu Penttilä toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT00980/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.