Janne Partanen Stora Enson Suomen metsäjohtajaksi

Metsänhoitaja Janne Partanen, 44, on nimitetty Stora Enson Suomen metsäjohtajaksi 18.4.2017 alkaen.

Janne Partanen vastaa Stora Enson Suomen puunhankinnasta ja raportoi tehtävässään konsernin puunhankinnan johtajalle Jorma Länsitalolle. Partanen siirtyy uuteen tehtäväänsä Stora Enson Suomen puunhankinnan viestintä- ja asiakkuusjohtajan tehtävästä. Hän on valmistunut metsänhoitajaksi Joensuun yliopistosta vuonna 2000 ja hänellä on 15 vuoden kokemus Stora Enson Suomen puunhankinnan tehtävistä eri puolilla Suomea.

storaensometsa.fi

storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 540 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluja.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit