Puukaupassa on hyvä vire talouden taantumasta huolimatta

Stora Enson Pohjois-Suomen puumarkkinakatsaus.

Stora Enso Metsän asiakkaiden tuotannot ovat sujuneet hyvin koko kuluneen vuoden ajan. Näin ollen myös puutilaukset ovat pysyneet korkealla tasolla. Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen hankinta-alue toimittaa puuta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueelta yli 3,5 milj. m3 asiakkailleen vuosittain.  Asiakkaitamme ovat useimmat Pohjois-Suomen puuta jalostavat tuotantolaitokset. Stora Enson omien sellu- ja paperitehtaiden sekä sahan lisäksi puuta toimitetaan lukuisille Pohjois-Suomen sahoille.

Puukauppa käynnistyi hyvin lomien jälkeen

Talouden taantumasta huolimatta puukaupassa on positiivinen vire, ja puulle on hyvä kysyntä. Puukauppa on käynnistynyt hyvin kesälomien jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnissa on Metsäntutkimuslaitoksen mukaan myyty puuta tänä vuonna jo 2,4 miljoonaa kuutiota. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 2,2 miljoonaa kuutiota. Puun hintataso on ollut jo pidemmän aikaa varsin vakaa, mikä tuo ennakoitavuutta ja tasaisuutta puukauppaan. Tämä hyödyttää niin metsänomistajia kuin teollisuuttakin.

Koivukuitu ja mäntytukki halutuimpia

Tällä hetkellä käydään puukauppaa syksyn korjuuseen soveltuvista kohteista. Kesäkorjuukelpoisille kohteille on ostomahdollisuuksia koko Pohjois-Suomen alueella. Halutuimmat puutavaralajit ovat tänä syksynä koivukuitu ja mäntytukki. Lyhyeksi jääneestä talvesta huolimatta myös ensi talven korjuuseen on mahdollista ostaa leimikoita. Stora Enso Metsän kanssa tehdyissä puukaupoissa saa puukaupparahoille hyvän 4,5 % tuoton Tähtitilillä®.

Metsäteollisuudessa on kevään aikana kerrottu useista merkittävistä investoinneista sekä investointisuunnitelmista. Suomeen kohdistuvat investoinnit ovat erittäin positiivinen signaali ja niiden aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi Varkauden tehtaiden investoinnin vaikutukset näkyvät Pohjois-Suomessa asti. Myös metsänomistajien kannattaa investoida omaan metsään. Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen sekä metsänhoitoon tehtävät investoinnit kannattavat aina. Näillä toimenpiteillä metsänomistaja varmistaa puunsa hyvän kysynnän myös tulevaisuudessa.

Puukaupasta vetoapua kuntien talouteen

Julkisten yhteisöjenkin kannattaisi pohtia mahdollisuuksia metsäomaisuuden parempaan hyödyntämiseen. Metsävarallisuutta on mahdollista hyödyntää tehokkaasti vaarantamatta kuitenkaan metsän virkistyskäyttöarvoja. Uusi metsälaki mahdollistaa metsien käsittelyn aiempaa monipuolisemmin. Stora Enso Metsä tarjoaa kattavan ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden ja asiatuntijaverkoston myös julkisyhteisöjen käyttöön.

Lisätiedot: Anti Partanen, aluejohtaja, Stora Enso Metsä, Pohjois-Suomi, p. 0400 671 284, antti.partanen@storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita.

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit