Stora Enso mukana kuljetusyrittäjien koulutuksessa

Stora Enso, Suomen kuljetus- ja logistiikka (SKAL) ja Työtehoseura käynnistävät yhteisen kuljetusyrittäjille suunnatun johtamisvalmennuksen.

Stora Enson Metsän kuljetusyrittäjille suunnatun johtamisvalmennuksen tavoitteena on kuljetusyrittäjien ammattitaidon, johtamisen ja liiketoimintaosaamisen lisääminen. Koulutuksen yhteydessä osallistujat suorittavat näyttötutkintoina ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Osapuolten yhteinen näkemys kuljetusyrittäjien koulutustarpeesta käynnisti hankkeen, joka tuo uutta näkökulmaa metsäalan koulutukseen.

Koulutus on puolitoistavuotinen ja sisältää 11 lähiopetusjaksoa. Ensimmäinen lähiopetusjakso käynnistyy tiistaina 24.11.2015 Kuopiossa ja siinä on osallistujia 24 eri kuljetusyrityksestä.

Stora Enso Metsä työllistää sopimusyrittäjiä kaikessa korjuu- ja kuljetustoiminnassa. ”Olemme huolissamme ammattitaitoisten kuljettajien ja yrittäjien riittävyydestä tulevina vuosina, kun kotimaisen puun käyttö lisääntyy metsäteollisuuden investointien myötä. Tuemme mielellämme kumppaneidemme osaamisen, toimintatapojen ja tuottavuuden kehittämistä yhteistyössä heidän kanssaan. Sen vuoksi halusimme lähteä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan myös tätä koulutusta yhdessä”, kertoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Jari Mutanen.

”Stora Enson, SKAL:n ja Työtehoseuran toteuttama kuljetusyrityksen johtamisvalmennus on aivan uudenlainen avaus metsäalalla. Valmennuksessa syvennytään yritysten johtamisen, talouden ja tuottavuuden kehittämiseen kuljetus- ja metsäalan erityispiirteet huomioiden. Työtehoseura on innolla edistämässä suomalaisen työn ja yrittäjyyden kehittämistä näillä kansallisesti merkittävillä toimialoilla”, toteaa toimialajohtaja Vesa Tanttu Työtehoseurasta.

”Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raakapuun käyttöä ja toimeliaisuutta alalla. Nyt alkava yrittäjävalmennus on vahvaa ennakointia tulevaisuuden tarpeisiin. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa toimivien yritysten kilpailukyky ja joustavuus, sekä vahvistaa osaamista niin henkilöstö- kuin yhteistyöverkostojen johtamisessa. Erityisen tärkeää ja huomionarvoista tälle koulutukselle on Stora Enso Oyj:n, toimialajärjestön Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n ja kouluttaja Työtehoseuran yhteisponnistus yrittäjien menestymisen tueksi”, iloitsee toiminnanjohtaja Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä.

”Näen tärkeänä yritystoiminnan jatkuvan kehittämisen. Nyt tarjolla oli monen toimijan yhdessä järjestämä koulutus, mikä on erittäin tervetullutta.”, kertoo lapinlahtelainen kuljetusyrittäjä Jari Kaarakainen.

Lisätietoja: Jari Mutanen, hankintajohtaja, Stora Enso Oyj, Metsä, 0400 152 242 Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen kuljetus- ja logistiikka ry, 0500 376 618 Vesa Tanttu, toimialajohtaja, Työtehoseura, 044 7143 676

www.storaensometsa.fi

www.storaenso.com

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 22 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 530 henkilöä ja 200 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit