Stora Enso on aktiivinen puukaupassa ja palveluiden tarjonnassa

Metsänomistajat haluavat aiempaa enemmän palveluita.

Metsänomistajat haluavat yhä enemmän käytännön apua ja palveluita metsäasioidensa hoitamiseen, tähän kysyntään Stora Enso vastaa kehittämällä palvelutarjoomaansa. Puukauppa käy tällä hetkellä vilkkaasti koko maassa, pääpaino ostossa on jo ensi kesän korjuuseen tulevissa leimikoissa. Eino-myrsky tuo markkinoille myrskypuuta, mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta puumarkkinaan, sillä myrskytuhot ovat paikallisia.

Uusia ja uudistettuja tuotteita metsänomistajalle

Metsänomistajien palvelutarpeiden muuttuminen ja moninaistuminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Hyvänä esimerkkinä ovat viime kesänä huimaan kasvuun lähteneet varhaisperkauksen myyntimäärät. Myös sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt. Sähköinen asiointi ja internetin käyttö nopeuttaa ja helpottaa arkea. Palvelujen erinomainen ja ammattitaitoinen tekninen osaaminen, vaikkapa taimikoiden hoidossa, ei enää riitä. Palvelujen laadussa korostuvat entistä enemmän myös muut seikat, kuten tiivis yhteydenpito metsänomistajaan ja aikataulujen pitävyys. Yhä useammalla metsänomistajalla on luonnollista hoitaa puunostajan kanssa kaikki metsäasiat kuntoon samalla istumalla: puukauppaneuvottelu, tilan metsänhoitotyöt, metsäsuunnitelman päivitys ja esimerkiksi veroneuvonta. Vaivattomasti, tehokkaasti ja samalla kertaa. Uuden metsälain myötä metsänomistajilla on myös entistä suurempi vapaus hoitaa omaisuuttaan haluamallaan tavalla. Tämä lisää metsänomistajan tarvetta neuvontaan vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutustenarvioinnissa.

Stora Enson tähtiasiakasohjelma on tuonut metsäpalvelumme ja muut tuotteemme kaikkien metsänomistajien ulottuville, olipa metsätila sitten iso tai pieni. Suosituin tuotteemme on Tähtitili, jolle jätetyille puukaupparahoille saa 5 %:n koron. Stora Enson Premium-indeksipuukauppa on vaihtoehto perinteiselle pystykaupalle. Se sopii metsänomistajalle, joka haluaa tasaista tuottoa metsästään ja varmuutta puukaupan ajankohtaan. Jämpti-metsänuudistamispaketti on helppo ja vaivaton tapa sopia metsän uudistamisesta jo puukaupan yhteydessä.

Puukauppaa käydään vilkkaasti

Puukauppaa käydään tällä hetkellä vilkkaasti koko maassa. Tehtaiden puunkäytöt ovat pääosin aiempien vuosien tasolla, ja kotimaisella puulla on vahva kysyntä. Puukauppatavoitteemme ovat tasapainoiset. Stora Enson ostotarve onkin loppuvuonna hyvällä edellisten vuosien tasolla. Tukit ja koivukuitu ovat edelleen halutuimmat puutavaralajit, unohtamatta kuitenkaan että kaikilla lajeilla on hyvä kysyntä. Loppuvuoden toimituksiin tarvitaan vielä syyskeleillä korjattavissa olevia uudistushakkuukohteita ja jonkin verran myös talvikohteita talvikorjuuseen. Pääpaino ostossa on kuitenkin jo ensi kevään puuhuollon turvaamisessa, joten kesäkohteet ovat ostossa etusijalla. Metsäenergiaa ostetaan valikoivasti lähes koko Suomen alueella.

Eino-myrskyn tuhot jäivät pääosin pieniksi ja paikallisiksi, eikä myrskyllä arvioida olevan merkittävää vaikutusta puumarkkinoihin. Metsänomistajan kannattaa kuitenkin tarkistaa mahdollisimman pian oman metsän myrskytuhotilanne ja ottaa yhteyttä paikalliseen metsäasiantuntijaamme.

Lisätietoja:
Jorma Länsitalo, metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 040 559 9894
Janne Partanen, viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 523 9122

www.storaensometsa.fi
www.storaenso.com

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita.
STORA ENSO OYJ

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit