Stora Ensolta digiuudistuksia helpottamaan metsänomistamista

Stora Enson uudistunut metsänomistajasivusto on avattu. Uudistunut sivusto sisältää uudenlaista metsänomistajaa palvelevaa tietoa ja se toimii päätelaitteesta riippumatta metsänomistajan valitsemassa kanavassa.

Stora Enso kehittää vahvasti metsänomistajille suunnattuja sähköisiä palveluja. Sähköisten kanavien lisääntyneen käytön ja mobiilikehityksen erittäin voimakkaan kasvun vuoksi Stora Enso on uusinut täysin metsänomistajapalvelujen verkkosivustonsa. Uusi käyttäjäystävällinen sivusto sisältää metsänomistamiseen ja puukauppaan liittyviä palveluja sekä metsänomistajaa palvelevaa tietoa, kuten Metsäkoulu-artikkelipankin, jossa on huomioitu metsänomistajien tiedontarpeet.

Sivusto on suunniteltu nykypäivän metsänomistajan tarpeita ajatellen sekä sisällön että käyttäjäkokemuksen kannalta. Uudistunut sivusto on täysin responsiivinen ja toimii siis täysin myös mobiililaitteilla.

Sivustouudistus on osa Stora Enson digitaalisten metsänomistajapalveluiden kehityspolkua. ”Olemme rakentaneet sivustollemme asiakaskokemusta parantavia sähköisiä palveluita niin, että metsänomistaminen helpottuu ja myös itse asiointi on helpompaa päätelaitteesta riippumatta. Sähköisten palvelujemme kautta metsänomistaja saa yleisen metsänomistamiseen liittyvän tiedon lisäksi tietoa myös omien puukauppa- ja metsäpalvelutapahtumien etenemisestä. Metsänomistaja voi esimerkiksi seurata miten oman leimikon puunkorjuu edistyy”, Stora Enson Metsän digitaalisten kanavien päällikkö Marko Kari kertoo.

Uudistuksiin ja sähköisiin palveluihin voit tutustua osoitteessa: www.storaensometsa.fi

Lisätietoja:
Janne Partanen, viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 523 9122
Marko Kari, digitaalisten kanavien päällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 040 350 5591

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 21 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 540 henkilöä ja 160 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

www.storaensometsa.fi

www.storaenso.com 

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit