Stora Enson eMetsä Mobiili tuo metsän taskuusi

Stora Enson kanssa asioiville metsänomistajille suunnattu mobiilisovellus eMetsä Mobiili lanseerataan mobiilikauppoihin tänään maanantaina 10.10.2016.

Aktiivisen metsänomistajan tarpeisiin keskittyvä sovellus tuo metsäsuunnitelman taskuun selattavaksi, omien metsikkökuvioiden ajantasaiset puustotiedot sekä tilakohtaiset toimenpiteiden kustannus- ja tuloarviot. eMetsä Mobiili toimii metsänomistajan omilla metsäsuunnitelmatiedoilla tai tiedot voi siirtää Metsään.fi -palvelusta.

Aktiivisen metsänomistajan tarpeisiin keskittyvä sovellus tuo metsäsuunnitelman taskuun selattavaksi, omien metsikkökuvioiden ajantasaiset puustotiedot sekä tilakohtaiset toimenpiteiden kustannus- ja tuloarviot. eMetsä Mobiili toimii metsänomistajan omilla metsäsuunnitelmatiedoilla tai tiedot voi siirtää Metsään.fi -palvelusta.

eMetsä Mobiilin julkaisu on osa Stora Enson aktiivista kehitystyötä digitaalisten palveluiden parissa. ”Digitaaliset palvelut tulevat olemaan metsänomistaja-asioinnissa arkipäivää samalla tavalla kuin asioiminen esimerkiksi verkkopankissa”, kertoo Stora Enso Metsän digitaalisten kanavien päällikkö Marko Kari. ”Kun metsässä tapahtuu, sähköiset työkalumme pystyvät kertomaan siitä jo lähes reaaliaikaisesti.”

Metsänomistajat saavat käyttöönsä myös koko Suomen tilarajat ja GPS-paikannuksen. Tämä mahdollistaa mm. suunnistamisen metsässä ja muistiinpanojen merkitsemisen kartalle esimerkiksi parhaista mustikkapaikoista tai luontokohteista. Kun metsänomistaja kaipaa ammattilaisen apua, on Stora Enson metsäasiantuntija vain yhden napin painalluksen päässä.

eMetsä Mobiili tuo käyttöön juuri niitä ominaisuuksia, joita metsänomistaja eniten tarvitsee metsässä liikkuessaan.

Voit ladata sovelluksen seuraavista sovelluskaupoista:

Android-puhelimet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storaenso.emetsamobiili

Windows-puhelimet
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh532jq

iOS-laitteille sovellus julkaistaan lähipäivien aikana.

Lisätietoja:
Digitaalisten kanavien päällikkö Marko Kari, Stora Enso, Metsä, puh. 040 350 5591
Viestintä- ja asiakkuusjohtaja Janne Partanen, Stora Enso, Metsä, puh. 040 523 9122

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 21 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 540 henkilöä ja 160 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

www.storaensometsa.fi
www.storaenso.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.