Stora Enson Helsingin metsäpalvelupiste juhlii - puukauppaa asfalttiviidakossa 20 vuotta

Stora Enson Helsingin metsäpalvelupiste juhlii 20-vuotissyntymäpäiväänsä metsänomistajien kanssa koko 12.9.2016 alkavan viikon. Metsäpalvelupiste sijaitsee Vilhonkatu 4:ssä, kulman takana Rautatientorilta. Metsäpalvelupisteellä metsäammattilaiset palvelevat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia metsäasioiden hoidossa. Pääkaupunkiseudulla asuu noin 30 000 metsänomistajaa eli lähes 10 prosenttia kaikista Suomen metsänomistajista.

Vilhonkadun toimistolla on avoimet ovet ja kahvitarjoilu maanantaista torstaihin 12. - 15.9.2016 kello 10 - 17. Jokaiselle päivälle on oma teemansa ja mukana on metsäalan yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi maanantaina Stora Enson asiantuntijat kertovat millaisia uusia innovaatioita puusta on kehitetty; muina teemoina ovat sähköiset palvelut metsänomistajille, metsänhoitopalvelut ja metsätilan sukupolvenvaihdokset.

Stora Enso haluaa tehdä metsänomistamisesta vaivatonta ja mukavaa. Henkilökohtaista kasvokkain tapahtuvaa palvelua arvostetaan yhä paljon, vaikka metsänomistajien kysyntä digitaalisia palveluita kohtaan onkin kasvanut. Verkossa hoidetaan entistä enemmän rutiiniluonteisia asioita, kun taas metsäpalvelupisteellä keskitytään enemmän neuvontaan puukaupassa, metsäverotuksessa ja sukupolvenvaihdokseen sekä metsäympäristönhoitoon liittyvissä asioissa. Metsäpalvelupisteellä palvellaan metsäasioissa ilman välikäsiä riippumatta siitä, missä omistajan metsätila sijaitsee.

”Kaksikymmentä vuotta sitten metsäpalvelupistettä perustettaessa metsänomistajat arvostivat aktiivisuutta ja tavoitettavuutta, luotettavaa yhteistyötä, joustavia palveluja, korkeaa laatua toiminnassa ja kilpailukykyistä hinnoittelua. Tänään, kahdenkymmenen vuoden jälkeenkin, metsänomistajat arvostavat samoja asioita”, kertoo Helsingin metsäpalvelupistettä vetävä markkinointipäällikkö Kirsi Nordström.

Tervetuloa tapaamaan Stora Enson Helsingin metsäpalvelupisteen iloista väkeä!

Juhlaviikon ohjelma: http://www.storaensometsa.fi/helsingin-metsapalvelupisteen-20-vuotisjuhlaviikko/

Lisätietoja:
Kirsi Nordstrom, markkinointipäällikkö, Stora Enso Metsä, Helsingin metsäpalvelupiste, Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki, puh. 040 572 9669
Janne Partanen, viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Stora Enso Metsä, puh. 040 523 9122

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 21 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 540 henkilöä ja 160 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

www.storaensometsa.fi
www.storaenso.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit