Stora Enson Varkauden investointi lisää kotimaisen havukuitupuun kysyntää

Stora Enson 110 milj. euron investointi Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseksi tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta lisää havukuitupuun käyttöä 1,1 milj. m3. Havukuidun lisähankinta toimitetaan kotimaasta, suomalaisilta metsänomistajilta. Lisäksi tehtaan käytöstä vapautuu 800 tm3 koivukuitua, joka ohjataan muille tehtaillemme, joissa se korvaa tuontikoivua.

Puunhankinnan työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 200 henkilötyövuotta, kun lasketaan vaikutukset koko arvoketjuun. Työllisyysvaikutukset painottuvat puunkorjuuseen ja kuljetukseen.

Linkki Stora Enson pörssitiedotteeseen:
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=606026&lang=fi

Mediakyselyihin puunhankinnasta vastaavat:
Metsäpäällikkö Jorma Länsitalo, Stora Enso Oyj, Metsä puh. 040 559 9894
Itä-Suomen aluejohtaja Riku Koskinen, Stora Enso Oyj, Metsä, puh. 0400 363 051
Etelä-Suomen aluejohtaja Jussi Lemmetty, Stora Enso Oyj, Metsä, puh. 0400 576 332

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa