Talvileimikoita tarvitaan ja puukauppa käy Pohjois-Suomessa

Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen hankinta-alueella on tarvetta talvileimikoista.

Stora Enso Metsän Pohjois-Suomen puunhankinta-alueella ollaan tyytyväisiä. Pitkästä aikaa on hyvät mahdollisuudet ostaa talvileimikoita, ja vieläpä tulevan talven korjuuseen. ”Näin positiivista sanomaa emme ole saaneet metsänomistajille kertoa moneen vuoteen” toteaa Stora Enson Pohjois-Suomen hankinta-alueen johtaja Antti Partanen.”

Erityisesti päätehakkuut ja järeät mäntyvaltaiset harvennuskohteet tukevat Stora Enson Pohjois-Suomen tehtaiden ja sahan tarpeita. Puun hintataso on ollut jo pidemmän aikaa varsin vakaa, mikä tuo ennakoitavuutta ja tasaisuutta puukauppaan. Myös metsänhoitopalveluita on mahdollista sopia jo nyt ensi kesän toteutukseen.

”Hankimme puuta Pohjois-Suomesta Oulun ja Veitsiluodon tehtaiden sekä sahan tarpeisiin ja lukuisille ulkopuolisille sahoille yhteensä yli 3,5 miljoonaa m3 vuodessa. Se tuo aluetaloudelle arviolta noin 200 miljoonaa € puukaupan tuloina ja yrittäjämaksuina vuosittain. Korjuu- ja kuljetusketjussa työllistämme Pohjois-Suomessa noin 400 henkilöä”, kertoo Partanen.

Syksy on ollut kelien puolesta suotuisa, joten leimikot on päästy korjaamaan suunnitellussa aikataulussa. ”Korjuussa on tällä hetkellä hyvä vauhti päällä, ja valtaosa alueemme koneista on metsässä. Talvivarantoa on saatu kahdesta huonosta talvesta huolimatta purettua viime vuosina tehokkaasti. Voimme pitkästä aikaa tehdä talvikorjuut jo tulevan talven aikana uusienkin puukauppojen osalta ”, kertoo puolestaan Stora Enson operaatiopäällikkö Hannu Kaattari.

Lisätietoja:

Antti Partanen, Johtaja, Pohjois-Suomen hankinta-alue Stora Enso Oyj, Metsä, 0400 671 284

Hannu Kaattari, operaatiopäällikkö, Pohjois-Suomen hankinta-alue, Stora Enso Metsä Oyj, Metsä, 0400 365 172

www.storaensometsa.fi

www.storaenso.com

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 22 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 530 henkilöä ja 200 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit