Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2008 klo 17.30                

Stora Enso Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2.   
luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen:                      

Suomen valtio ja Solidium Oy ilmoittavat järjestelystä, jossa Suomen valtion  
omistusosuudet alittavat ja Solidium Oy:n omistusosuudet ylittävät       
arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälässä tarkoitetut omistusrajat Stora Enso
Oyj:ssä. Valtioneuvosto on päättänyt esittää eduskunnalle, että valtion     
omistamat osakkeet Stora Enso Oyj:ssä siirretään valtion kokonaan omistamalle  
Solidium Oy:lle. Järjestely toteutetaan, jos eduskunta hyväksyy valtioneuvoston 
edellä mainitun ehdotuksen.                           

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso ilmoittaa, että
Solidium Oy:n osuudet yhtiön osakkeista ja äänistä ovat seuraavat, mikäli    
suunniteltu järjestely toteutuu:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|        | A-osakkeet |   R-osakkeet |   % osakkeista | % äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Solidium Oy  | 55 595 937 |   41 483 501 |       12,3 |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Solidium Oy:n osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 15.9.2008   
rekisteröidyn osakepääoman mukaan.                       


Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa