Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2009 klo 9.00                 

Stora Enso Oyj on saanut 6.2.2009 ilmoituksen, että Foundation Asset Management 
Sweden AB:n (kaupparekisterinumero 556740-0246) omistamien osakkeiden osuus   
yhtiössä on noussut yli 10 %:n osakepääomasta 6.2.2009.             

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, 
että Foundation Asset Management Sweden AB:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 
6.2.2009 oli seuraava:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Foundation Asset   | Osakkeiden |   Äänten |      % |  % äänistä |
| Management Sweden AB |   määrä |    määrä |   osake- |       |
|            |      |       |    kann |       |
|            |      |       |    asta |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-osakkeet      | 63 123 386 | 63 123 386 |    8,00 |    26,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet      | 17 000 000 |  1 700 000 |    2,15 |    0,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 80 123 386 | 64 823 386 |    10,15 |    27,19 |
--------------------------------------------------------------------------------

Foundation Asset Management Sweden AB:n omistamien osakkeiden osuus osakkeista 
ja äänistä on laskettu 15.1.2009 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.       


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 20 7016 3146         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      

STORA ENSO OYJ                                 p.p. 	Leena Bergqvist		Jukka Marttila

Tilaa