Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Stora Enso Oyj on saanut 21.11.2007 ilmoituksen, että Knut ja Alice Wallenberg 
säätiön ja Marianne ja Marcus Wallenberg säätiön omistamat osakkeet on siirretty
19.11.2007 Foundation Asset Managementin (FAM) omistukseen.           

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora ENSO Oyj ilmoittaa, 
että Foundation Asset Managementin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 20.11.2007
oli seuraava:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Foundation Asset Management |   Kpl-määrä | % osakkeista |  % äänistä |
| (FAM)            |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-osakkeet          |   63 123 386 |      8,0 |     26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet          |   4 500 000 |      0,6 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   67 623 386 |      8,6 |     26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Foundation Asset Managementin (FAM) osuus osakkeista ja äänistä on laskettu   
19.11.2007 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.                  


Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. 02046 21242                                

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso Oyj                                 


pp.	Jussi Siitonen		Minna Taukojärvi

Tilaa