Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2008 klo 9.00                

Stora Enso Oyj on 11.12.2008 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9  
pykälän mukaisen ilmoituksen.                          

Kuten 22.1.2008 tiedotettiin, Suomen valtio siirtää omistamansa osakkeet Stora 
Enso Oyj:ssä valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle (Y-tunnus 0866693-1). 
Järjestelyn seurauksena Suomen valtion omistusosuudet alittavat ja Solidium Oy:n
omistusosuudet ylittävät arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälässä      
tarkoitetut omistusrajat.                            

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, 
että Suomen valtion ja Solidium Oy:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä     
11.12.2008 oli seuraava:                            

--------------------------------------------------------------------------------
|        |   A-osake |     R-osake |   %-osuus |   % äänistä |
|        |       |         | osake-kannas |        |
|        |       |         |      ta |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtio |      0 |        0 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Solidium Oy  | 55 595 937 |   41 483 501 |     12.3 |     25.1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Solidium Oy:n omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu   
14.11.2008 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.                  

Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh.    
puh. +358 40 763 8767                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa