AXA Groupin omistusosuus Stora Ensossa laskenut

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009 klo 13.00                

Stora Enso Oyj sai tänään 25.3.2009 ilmoituksen, että AXA S.A:n ja sen     
tytäryhtiöiden (AXA Group) (kaupparekisterinumero 572 093 920 RCS Paris)    
omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin  
yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 19.3.2009.                

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, 
että AXA Groupin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 19.1.2009 oli seuraava:   

--------------------------------------------------------------------------------
| AXA Group  |  Osakkeiden |    Äänten |       % |   % äänistä |
|       |     määrä |     määrä |    osake- |        |
|       |        |        |    kannas |        |
|       |        |        |      ta |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet  |  39 091 126 |   3 909 113 |     4,95 |     1,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

AXA Groupin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu    
15.1.2009 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.                  


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh.+44 20 7121 0910          
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      p.p. 	Jukka Marttila		Pia Aaltonen-Forsell

Tilaa