CORRECTION: Stora Enson kertaluonteisella erällä on 16 milj. euron positiivinen vaikutus vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liiketulokseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.10.2015 klo 10.50

Stora Enson eilen julkaiseman kertaluonteisia eriä koskevan tiedotteen suomenkielisestä versiosta puuttui sana ”operatiivinen”. Alla korjattu versio.

Stora Enso kirjaa 16 milj. euron positiivisen kassavaikutuksettoman kertaluonteisen erän vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liiketulokseen. Kertaluonteinen erä liittyy aiempien ympäristövarausten purkuun. Erällä ei ole vaikutusta kolmannen neljänneksen operatiiviseen liiketulokseen.

KERTALUONTEISEN ERÄN JAKAUTUMINEN SEGMENTTIEN VÄLILLÄ

Segmentti Milj. euroa
Consumer Board -
Packaging Solutions -
Biomaterials -
Wood Products -
Paper 6,0
Muut 10,0
Liiketuloksen kertaluonteiset erät 16,0
Rahoituserien kertaluonteiset erät -
Tuloksen ennen veroja kertaluonteiset erät -
Verojen kertaluonteiset erät -
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät 16,0

Stora Enson vuoden 2015 viimeisen neljänneksen tulos julkaistaan 23.10.2015.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Tilaa