Elisabet Salander Björklund nimitetty Bergvik Skog AB:n toimitusjohtajaksi

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2010 klo 14.00                 
Stora Enson johtaja, metsät. maisteri, Elisabet Salander Björklund on nimitetty 
Bergvik Skog AB:n toimitusjohtajaksi 1.9.2010 alkaen. Bergvik Skog on yksi   
Euroopan suurimmista yksityisistä metsäomistusyhtiöistä, jonka omistavat Stora 
Enso, Korsnäs, useat institutiot, eläkerahastot ja muutamat yksityiset     
omistajat.                                   

Elisabet Salander Björklundin vastuualueet tällä hetkellä Stora Ensossa ovat  
puuviljelmät, henkilöstöhallinto ja yritysvastuu. Lisäksi hänellä on alueellinen
vastuu Latinalaisesta Amerikasta ja hän on Ruotsin maajohtaja. Hän on ollut   
Stora Enson johtoryhmän jäsen vuodesta 2005 ja konsernin johtajistossa vuodesta 
2003.                                      

Bergvik Skogilla on 1,9 miljoonaa hehtaaria tuottavaa metsämaata Ruotsissa ja 35
000 hehtaaria Latviassa. Yhtiön vuosittainen hakkuumäärä on noin seitsemän   
miljoonaa kuutiometriä. Se omistaa kolme taimitarhaa, jotka tuottavat vuosittain
52 miljoonaa taimea. Kun Bergvik Skog AB perustettiin, se osti Stora Enson ja  
Korsnäsin koko metsäomistuksen Ruotsissa.                    

“Elisabet Salander Björklundin vastuulla on viime vuosien aikana ollut useita  
eri tehtäviä Stora Enson ylimmässä johdossa. Hänen nykyisten tehtävien lisäksi 
haluaisin nostaa esiin hänen aikaisemmista vastuualueistaan muun muassa Stora  
Enson Puutuotteet ja sellunhankinnan. Hän on ollut aktiivinen ja arvokas tiimin 
jäsen. Elisabetin koulutuksen ja taustan huomioon ottaen mahdollisuus tulla  
Bergvikin toimitusjohtajaksi on luonnollisesti houkutteleva vaihtoehto ja    
ymmärrän hänen valintansa. Haluan kiittää häntä erinomaisesta työstä Stora   
Ensossa ja toivon hänelle onnea uudessa tehtävässään”, sanoo Stora Enson    
toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                         

Elisabet Salander Björklundin vastuualueet jaetaan 4.5.2010 alkaen seuraavasti: 
Nils Grafströmin vetämän Stora Enson Latinalaisen Amerikan toiminnot siirtyvät 
raportoimaan suoraan toimitusjohtaja Jouko Karviselle ja Ruotsin maajohtajan  
tehtävät siirtyvät Mats Nordströmille hänen nykyisten              
Pakkaukset-liiketoiminta-alueen ja Aasian ja Tyynenmeren alueen toimintojen   
vetäjän tehtävien lisäksi. Eija Pitkäsen johtama Yritysvastuutoiminnot raportoi 
viestintäjohtaja Lauri Peltolalle ja johtaja Johan Lindmanin Ruotsin      
puunhankinta sekä puuviljelmät raportoi Mats Nordlanderille. Konsernin     
henkilöstöhallinnon johtaminen pysyy Elisabet Salander Björklundin vastuulla  
kunnes uusi konsernin henkilöstöhallintojohtaja on nimitetty.          


Lisätietoja:                                  
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 050 570 5606                
Elisabet Salander Björklund, johtaja, p. +46 70 578 2751            
Jonas Nordlund, johtaja, Ruotsin viestintä, p. +46 1046 82763          

                                        
www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa