Ensimmäiset aiesopimukset uudesta yritystoiminnasta Tolkkisten sahan alueelle

Augustinrannan yrityspuistoon tulossa lähivuosina jopa 100 uutta työpaikkaa   
Uusien kumppaneiden ja uuden liiketoiminnan etsiminen Stora Enson entisen    
Tolkkisten sahan alueelle Porvooseen on edennyt suunnitellusti, ja ensimmäiset 
kaupat Augustinrannan yrityspuistossa on saatu aiesopimusvaiheeseen. Stora Enso 
myy entisen sahan rakennukset sekä niin sanotun pohjoispään marina-alueen    
sipoolaisten Stefan Svanljungin ja Jukka Jaatisen perustamalle yhtiölle, ja   
syväsatama-alueen porvoolaiselle Prima Shipping Oy:lle. Parhaillaan käydään myös
neuvotteluja bioenergiaterminaalin, valtakunnallisen öljyntorjuntakeskuksen sekä
vartiointi- ja kunnossapitopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Jo solmittujen
ja neuvottelujen alla olevien aiesopimusten yhteisarvo on lähes seitsemän    
miljoonaa euroa. Stora Enso ei julkista yksittäisten kauppojen arvoa.      

"Myyntiprosessi oli erittäin onnistunut, ja jo nyt aikaansaadut tulokset    
vastaavat odotuksiamme. Kun yksi ovi vuoden 2009 lopussa sulkeutui, useita uusia
ovia todellakin avautui", kertoo myyntiä hoitanut Stora Enson kiinteistöjohtaja 
Matti Karjula ilahtuneena.  
                          
Stora Enson tavoitteena oli 50 uuden työpaikan luominen alueelle, mikä nyt   
sovituilla yritysjärjestelyillä toteutuu. Tulevaisuudessa työpaikkojen määrän  
odotetaan jopa kaksinkertaistuvan. Stefan Svanljungin ja Jukka Jaatisen     
perustaman yrityksen välitön työllistävä vaikutus on noin 20 henkilöä. Prima  
Shippingin välitön työllistävä vaikutus on alkuvaiheessa noin 20 henkilöä ja  
kolmen vuoden päästä jopa noin 45 henkilöä. Lisäksi alueelle suunnitellut muut 
toiminnot työllistävät alustavien arvioiden mukaan noin 20 henkilöä.      

Alueella sijaitseva vanha sellutehdas jää Stora Enson omistukseen. Rakennukselle
laaditaan erillinen kunnostussuunnitelma, ja tavoitteena on että        
arkkitehtuurisesti merkittävä rakennus voisi tulevaisuudessa toimia sekä    
ateljee- että toimistotilana. Kunnostustyöt sekä uusien käyttötarkoitusten   
aktiivinen etsiminen toteutetaan yhteistyössä Porvoon museon kanssa.  
     
”Haimme alueen kehittämiseen kumppaneita, jotka pystyvät liiketoiminnassaan   
yhdistämään merellisen ympäristön logistiikkamahdollisuudet sekä tukemaan    
toistensa synergiaetuja. Tavoitteisiin päästiin eikä alueen kehittämistyö    
suinkaan jää tähän, vaan jatkuu edelleen tiiviissä yhteistyössä uusien ja    
tulevien yrittäjien kanssa”, Matti Karjula toteaa.               

Lisätietoja:                                  
Matti Karjula, kiinteistöjohtaja, Stora Enso Oyj, gsm 040 520 6240       
Pekka Hukkanen, johtaja, Stora Enso Wood Products, gsm 0400 671 711 
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, Stora Enso Oyj, gsm 050 598 9560 

Stefan Svanljung, gsm 040 500 8696                       
Jukka Jaatinen, gsm 0400 409 120                        
Christian Grönqvist, toimitusjohtaja, Prima Shipping Oy, gsm 0400 711 441    

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme 
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin  
27 000 ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora   
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa