Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston omistusosuus Stora Ensossa laskenut

Stora Enso Oyj on saanut 21.9.2007 ilmoituksen, että Franklin Resources, Inc.  
-sijoitusrahaston (rekisterinumero: 13-2670991) omistamien osakkeiden osuus   
yhtiössä on laskenut alle 5 %:iin osakepääomasta 20.9.2007.           

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso ilmoittaa, että
Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston osuus yhtiön osakkeista ja äänistä  
20.9.2007 oli seuraava:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Franklin     | Kpl-määrä     | % osakkeista   | % äänistä     |
| Resources, Inc. |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet    | 37 810 155    | 4,79       | 1,58       |
--------------------------------------------------------------------------------

Tämän lisäksi Franklin Resources, Inc. on valtuutuksien perusteella oikeutettu 
käyttämään 1,22 % äänistä.                           

Franklin Resources, Inc. -sijoitusrahaston omistamien ja hallinnoimien     
osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 20.9.2007 rekisteröidyn   
osakepääoman mukaan.                              


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7 016 3146       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 

Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa