Kai Korhonen jää eläkkeelle Stora Ensosta

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 10.7.2007 klo 12.00 GMT
Kai Korhonen, Stora Enson pakkauskartonkitulosryhmän johtaja ja
johtoryhmän jäsen, on päättänyt jäädä eläkkeelle. Hän jättää nykyiset
tehtävänsä 31.8.2007 mennessä, mutta jatkaa toimitusjohtaja Jouko
Karvisen antamien toimeksiantojen parissa vuoden 2007 loppuun asti.
Kai Korhosen seuraaja ilmoitetaan ennen elokuun loppua."Kain aikainen eläkkeelle siirtyminen on menetys Stora Ensolle ja
minulle henkilökohtaisesti. Kolmenkymmenen paperiteollisuudessa
vietetyn uravuoden jälkeen A. Ahlstöm Osakeyhtiön ja Stora Enson
palveluksessa, eläke on hyvin ansaittu, " sanoo toimitusjohtaja Jouko
Karvinen.


Lisätietoja:
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p.      Leena Bergqvist            Jukka Marttila

Tilaa