KELA:n omistusosuus Stora Ensosta noussut osakemuunnon seurauksena

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 15.7.2005 klo 12.00

KELA:n omistusosuus Stora Ensosta noussut osakemuunnon 
seurauksena

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajien tekemän osakkeiden 
lajimuunnon seurauksena yhtiön äänimäärä on alentunut, jonka 
takia Kansaneläkelaitoksen (KELA) omistusosuus yhtiön 
äänimäärästä on noussut yli 10 prosentin 15.7.2005. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Stora Enso Oyj 
ilmoittaa, että Kansaneläkelaitoksen omistus jakaantuu 15.7.2005 
alkaen seuraavasti:

A-osakkeet	23 825 086 kpl
R-osakkeet	3 738 965 kpl
Äänet		24 198 983 kpl
Osuus osakemäärästä	3,4 %
Osuus äänistä	10,0 %

Kansaneläkelaitoksen omistamien osakkeiden osuus Stora Enso 
Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskettu 15.7.2005 rekisteröidyn 
osakepääoman mukaan.

Tietoa Stora Enson osakemuunnosta
Stora Enso Oyj:n yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan 
osakkeenomistaja voi esittää haluamanaan ajankohtana yhtiölle 
muuntovaatimuksen, jolla hänen omistamansa A-osake voidaan 
muuntaa R-osakkeeksi. Yhtiökokouksessa A-sarjan 
osakkeenomistajalla on yksi ääni kutakin edustamaansa osaketta 
kohti. R-sarjan osakkeet tuottavat omistajalleen yhden äänen 
kutakin kymmentä osaketta kohti. Lisätietoja osakemuunnosta on 
saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/investors.


Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

STORA ENSO OYJ


p.p.	Anu Vesmanen		Jussi Siitonen

Tilaa