Kestävän metsätalouden edistäminen Venäjällä

STORA ENSO OYJ  Tiedote 14.12.2006 klo 09.00

Kestävän metsätalouden edistäminen Venäjällä

Helsinki, 14.12.2006. Kahden venäläisen puunkorjuuyhtiön, neljän 
maailman suurimpiin lukeutuvan paperituotteiden käyttäjän ja 
yhden merkittävimpiin lukeutuvan paperinvalmistajan muodostama 
liittoutuma julkisti tänään Venäjältä – avoimuudella -selonteon, 
jossa kerrotaan Venäjän metsäalan liiketoimintatapojen, 
työturvallisuuden ja kestävän metsätalouden kehittämiseen 
keskittyneen projektin tuloksista. Kolmevuotisessa projektissa 
kehitettiin Venäjältä tulevan puun toimitusketjun ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuasioiden hallintaa. 

Yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa parannettiin 
metsätyöntekijöiden turvallisuuskoulutusta, otettiin käyttöön 
uutta hakkuutekniikkaa sekä uusia ohjeistuksia ja 
raportointikäytäntöjä ja haettiin Forest Stewardship Council, 
FSC:n metsäsertifikaattia. Työtä tarkkailivat 
korruptionvastainen järjestö Transparency International ja 
Venäjän Tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus, jotka arvioivat 
myös tulokset.

Projektin yhteistyökumppanit kattoivat koko toimitusketjun 
Venäjän metsistä kansainvälisille paperi- ja 
kartonkimarkkinoille. Tihvinä-Chalna-projekti nimettiin 
venäläisten puunkorjuuyhtiöiden Russki Les ja Shujales 
kotipaikkakuntien mukaan. Projektin muut osapuolet ovat 
paperinvalmistaja Stora Enso, kustantamot Axel Springer, The 
Random House Group UK ja Time Inc. sekä nestemäisten 
elintarvikkeiden ja virvokkeiden kartonkipakkauksien valmistaja 
Tetra Pak. 

Myönteistä palautetta riippumattomilta tarkkailijoilta

”Hankkeen osapuolet näyttävät erinomaista esimerkkiä 
kiinnittäessään huomiota metsäalan liiketoiminnan laillisuuteen 
ja etiikkaan”, toteaa Transparency Internationalin metsäalaan 
erikoistunut Kenneth Rosenbaum. ”Hankkeen tavoitteena 
lakiasioissa ja liike-etiikan alalla oli laatia aiheesta ohjeet 
ja ottaa ne käyttöön. Tulevaisuudessa osapuolten on mietittävä, 
miten ne mittaavat liike-etiikkaan liittyvien projektiensa 
onnistumista.”

“Tuloksia tarkkaillaan nykyisen lainsäädännön, yritysten 
ohjeiden ja kestävän metsänhoidon kansainvälisten standardien 
valossa. Edistyksellinen kolmansien osapuolten käyttö 
todentajina lisää toimitusketjun uskottavuutta ja avoimuutta”, 
sanoo Galina Kozyreva, Venäjän Tiedeakatemian Karjalan 
tiedekeskuksen vanhempi tutkija. 

Laillista puuta ja rehelliset liiketoimintatavat

Puun alkuperän laillisuus varmistetaan kolmannen osapuolen 
todentamalla jäljitettävyysjärjestelmällä ja rehelliset 
liiketoimintatavat uusituilla liiketoiminnan ohjeilla. Stora 
Enson jäljitettävyysjärjestelmään Venäjällä kuuluu vuosittain 
yli 200 hakkuualueen tarkistusta. Niissä tarkistetaan 
dokumentoinnin oikeellisuus sekä ympäristönsuojelu- ja 
työturvallisuusasiat. 

Menestystä työturvallisuuden parantamisessa

Hankkeen aikana onnistuttiin merkittävästi parantamaan 
työturvallisuutta ottamalla käyttöön uutta hakkuutekniikkaa ja 
työturvallisuusvälineitä sekä parantamalla koulutusta. Stora 
Enson hiljattain hankkimissa venäläisissä tytäryhtiöissä on 
käynnistetty mittava työturvallisuusprojekti, jonka tavoitteena 
on työtapaturmien nollataso.

Kestävä metsätalous todellisuutta

”Aloitimme työntekijöillemme, alihankkijoille ja paikallisille 
metsänhoitoviranomaisille järjestetyllä seminaarilla”, kertoo 
Shujalesin hallituksen puheenjohtaja Victor Pladov. 
”Keskustelimme työturvallisuudesta, liiketoimintatavoista ja 
kestävästä metsätaloudesta ja sovimme kestävän metsätalouden 
kehittämisen suuntaviivoista.”

”Merkittävä saavutus oli, että Russki Les ja neljä muuta Stora 
Enson venäläistä tytäryhtiötä hakivat FSC:n metsäsertifikaattia 
ja puun alkuperäketjun sertifikaattia yli 400 000 
vuokrametsähehtaarille. Auditointiprosessi alkoi maaliskuussa 
2006”, sanoo johtaja Kauko Parviainen, Stora Enso Wood Supply 
Russia. 

Hankkeen virstanpylväitä

Yhteistyöprojektin osapuolet ovat näiden kolmen vuoden aikana 
aktiivisesti osallistuneet erilaisiin kestävän kehityksen 
aloitteisiin. 

”The Random House Group UK:n merkittävin saavutus projektissa 
oli FSC:n standardien mukainen puun alkuperäketjun sertifiointi 
ensimmäisenä kustantamona maailmassa. Siksi Stora Enson FSC-
metsäsertifiointiprosessin käynnistäminen Venäjän 
vuokrametsäalueilla on meille erinomainen uutinen”, toteaa 
Random Housen tuotantopäällikkö Katherine Hockley. 

”Meille kestävässä kehityksessä on kyse uskottavuudesta. Yksi 
yhteistyön tavoitteista oli kehittää kestävän toiminnan 
raportoinnin avoimuutta”, sanoo Axel Springerin Florian Nehm, 
joka hoitaa yrityksen kestävään toimintaan liittyviä asioita. 
Axel Springerin vuoden 2005 kestävän kehityksen raportti toimii 
auditoidun yhteiskuntavastuuraportoinnin vertailukohtana koko 
kustantamoalalla, ja siinä käytetään Global Reporting 
Initiativen suosituksiin perustuvia mittareita. 

”Liityimme hankkeeseen monistakin syistä”, sanoo Time Inc. 
-kustantamon kestävän kehityksen johtaja David Refkin. ”Se että 
Stora Enso alkoi toteuttaa FSC:n ryhmäsertifiointia Venäjällä on 
merkittävä saavutus. Se auttaa meitä puolestaan saavuttamaan 
paperintoimittajillemme asetetut kestävän metsätalouden 
tavoitteet.” 

”Haluamme kuluttajien tuntevan, että heidän juomaansa suojaava 
pakkaus suojelee myös luontoa. Hankkeen osapuolet ovat alan 
edelläkävijöitä kestävän toiminnan kokonaisvaltaisessa 
kehittämisessä. Tästä osoituksena ovat metsäsertifiointi ja puun 
alkuperän täydellinen jäljitettävyys”, sanoo Tetra Pakin 
metsäasioista vastaava johtaja Mario Abreu.

Tuloksista tiedottaminen jatkuu

Projektissa keskitytään seuraavaksi tulosten ja parhaiden 
käytäntöjen jakamiseen muille venäläisille puuntoimittajille. 
Tässä käytetään Stora Enson puuntoimittajien auditointia ja 
koulutusta. Tämä projektin vaihe käynnistettiin kesäkuussa 2006 
Stora Enson toimittajaseminaarissa Venäjän Karjalassa, jossa 
olivat paikalla kaikki seitsemän kumppania ja kaksi ulkopuolista 
tarkkailijaa. Tihvinä-Chalna-projektin tuloksista kerrotaan myös 
projektiselonteossa, tiedotteessa ja Internetissä osoitteessa 
www.tikhvinproject.ru. Internet-sivusto sisältää videoleikkeen 
Venäjän Karjalassa kesällä 2006 järjestetystä 
projektitapaamisesta.

Hankkeen yhteistyökumppanit tukevat mahdollisuuksien mukaan 
Stora Ensoa tässä työssä.

Lisätietoja:

Kauko Parviainen, johtaja, Stora Enso Wood Supply Russia, puh. 
+358 400 891 460
Victor Pladov, hallituksen puheenjohtaja, Shujales, puh. +7 81 
456 45368
David Refkin, Director of Sustainable Development, Time Inc. 
puh. +1 212 522 3356 
Katherine Hockley, Production Manager, the Random House Group 
UK, puh. +44 207 840 8746
Florian Nehm, Corporate Sustainability Officer, Axel Springer, 
puh. +49 302 591 793 70
Mario Abreu, Director, Forestry and Recycling, Tetra Pak, puh. 
+46 46364545
Kenneth Rosenbaum, Expert Advisor, Forest Integrity Network of 
Transparency International,  
puh. +1 703 333 5315
Galina Kozyreva, Senior Researcher, Karelian Research Center, 
puh. +7 906 209 7910

Lehdistön yhteyshenkilö:
Johanna Grönroos, Stora Enso 
puh. +358 400 938 421 tai +44 787 639 0808, s-posti 
johanna.gronroos@storaenso.com 


Lisätietoja ja projektiselonteko: www.tikhvinproject.ru

Valokuvia saatavilla osoitteessa:
http://bmt.storaenso.com/storaensolink2006.jsp?imageid=061214
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi.


STORA ENSO OYJp.p.	Anu Vesmanen		Jukka Marttila

Tilaa