Kilpailuvirasto esittää Stora Ensolle seuraamusmaksua hintayhteistyöstä raakapuun hankinnassa Suomes

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.12.2006 klo 14.00

Kilpailuvirasto esittää Stora Ensolle seuraamusmaksua 
hintayhteistyöstä raakapuun hankinnassa Suomessa

Kilpailuvirasto esittää markkinaoikeudelle, että Stora Ensolle 
määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien 
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997–2004. 
Stora Enso katsoo, että esitys on perusteeton.

Yhtiö ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta. 

Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

STORA ENSO OYJp.p.		Jussi Siitonen			Jukka Marttila	

Tilaa