Kilpailuvirastolta vastinepyyntö Stora Ensolle epäillystä hintayhteistyöstä raakapuun hankinnassa

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 5.4.2006 klo 14.30

Kilpailuvirastolta vastinepyyntö Stora Ensolle epäillystä 
hintayhteistyöstä raakapuun hankinnassa 

Stora Enso on vastaanottanut tänään Kilpailuviraston 
vastinepyynnön, joka koskee metsäyhtiöiden epäiltyä 
hintayhteistyötä ja tietojen vaihtoa raakapuun hankinnassa 
Suomessa. Stora Enso tulee tässä vaiheessa selvittämään asiaa ja 
antamaan oman näkemyksensä siitä. Kilpailuvirasto on pyytänyt 
vastinetta 15.5.2006 mennessä. 

Kilpailuvirasto epäilee, että UPM-Kymmene, Stora Enso ja 
Metsäliitto ovat vuosina 1997–2004 syyllistyneet 
kilpailunrajoituslaissa ja EY:n perustamissopimuksen 81 
artiklassa tarkoitettuun kiellettyyn hintayhteistyöhön ja 
tietojen vaihtoon toteuttamalla hintayhteistyötä raakapuun 
hankinnassa. 

Kilpailuvirastosta saadun tiedon mukaan virasto päättää asian 
mahdollisesta viemisestä markkinaoikeuteen saatuaan yhtiöiden 
vastineet. Tämän vuoksi, ja kun vastinepyynnön perusteella ei 
voida arvioida mahdollisen seuraamusmaksuvaatimuksen määrää, 
Stora Enso ei ole tehnyt tästä asiasta kirjanpidollista 
varausta.


Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa