Kutsu Stora Enson lehdistötilaisuuteen 23.7.2009

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.7.2009 klo 9.01                
Stora Enso julkistaa vuoden 2009 toisen neljänneksen tuloksensa torstaina    
23.7.2009 n. klo 09.00. Samana päivänä järjestetään seuraava tilaisuus:     
                                                                       
Lehdistötilaisuus Helsingissä                          
Aika:	    11.30 
Paikka: 	Stora Enso Oyj                             
Osoite: 	Kanavaranta 1                             
Isännät: 	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja
        Markus Rauramo, talousjohtaja
                      
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          Lisätietoja:                                  
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 020 46 21380               
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 46 21242         
www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.

Tilaa