Montes del Platan välimiesmenettely sovittu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 klo 16.40

Vuonna 2014 Celulosa y Energía Punta Pereira S.A:lle (”CEPP”), Stora Enson ja Araucon muodostamaan Montes del Plata -konserniin kuuluvalle yhteiselle toiminnolle, ilmoitettiin välimiesmenettelystä, jonka oli pannut vireille Andritz Pulp Technologies Punta Pereira S.A., Andritz AG:n tytäryhtiö. Välimiesmenettelyssä CEPP:ltä vaadittiin 200 milj. euroa.

Välimiesmenettelyssä on kysymys Punta Pereirassa Uruguayssa sijaitsevan Montes del Platan sellutehdashankkeen koneita ja laitteita koskevista sopimuksista. CEPP piti Andritzin vaateita perusteettomina ja esitti välimiesoikeudelle oman 110 milj. Yhdysvaltain dollarin (91 milj. euron) vastakanteensa Andritzin tekemistä sopimusvelvoitteiden rikkomuksista. Stora Enso on raportoinut vaateen ehdollisena velkana. Montes del Plata tai Stora Enso eivät ole tehneet välimiesmenettelyihin liittyen kirjanpidollisia varauksia.

Osapuolet ovat nyt allekirjoittaneet sovintoratkaisun ja vetävät tapauksen pois välimiesmenettelystä. Sovintoratkaisuun sisältyy 44 milj Yhdysvaltain dollarin (40 milj. euron) käteissuoritus, jonka Montes del Plata maksaa. Stora Enson osuus tästä on 50 prosenttia. Maksu kirjataan investointina Biomaterials-segmentille vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Maksulla ei ole merkittävää vaikutusta Stora Enson tulokseen.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Kirsi Seppäläinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Stora Enso Biomaterials, puh. 02046 21444

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Kirsi Seppäläinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Stora Enso Biomaterials, puh. 02046 21444

Tilaa