Muutos biologisten hyödykkeiden kasvatuskustannusten raportoinnissa

Stora Enso muuttaa biologisten hyödykkeiden (eli kasvavan puuston) kasvatuskustannusten raportointia vuoden 2016 viimeiseltä neljännekseltä alkaen.

Biologisten hyödykkeiden kehittämiseen liittyvät kulut aktivoidaan yhtiön taseeseen kasvatuskauden aikana eli ennen puunkorjuuta. Korjuuhetkellä aktivoidut kustannukset siirretään biologisista hyödykkeistä varastoon. Ennen raportointimuutosta Stora Enso sisällytti biologisten hyödykkeiden kasvatuskustannukset operatiiviseen EBITDAan.

Vuoden 2016 viimeiseltä neljännekseltä alkaen kyseisiä kasvatuskustannuksia ei enää sisällytetä operatiiviseen EBITDAan, vaan ne esitetään omalla rivillään Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen. Muutoksen taustalla on kasvatuskustannusten raportoinnin yhtenäistäminen teollisuuden alan muiden toimijoiden kanssa.

Tämä muutos vaikutta Stora Enson seuraaviin tunnuslukuihin:

  • operatiivinen EBITDA
  • operatiivinen EBITDA (%)
  • nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan

Muutoksella ei ole vaikutusta operatiiviseen liiketulokseen, konsernin virallisen lyhennetyn tuloslaskelman välisummiin tai yhtiön muihin IFRS-lukuihin.

IFRS:n piiriin kuulumattoman tunnusluvun operatiivinen EBITDA uusi määritelmä on: operatiivinen liiketulos ilman biologisten hyödykkeiden arvon operatiivista alentumista, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta ja esitetty seuraavissa taulukoissa.

LIIKETULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Aiemmin julkaistu 

Milj. euroa Q3/16  Q2/16  Q1/16  2015  Q4/15  Q3/15  Q2/15  Q1/15 
Operatiivinen EBITDA 326 333 356 1 352 341 353 318 340
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen 17 16 16 80 22 21 24 13
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -124 -123 -124 -517 -121 -128 -135 -133
Operatiivinen liiketulos 219  226  248  915  242  246  207  220 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -14 -15 -26 378 401 -25 15 -13
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -9 37 -28 -234 -250 16 -8 8
Liiketulos (IFRS) 196  248  194  1 059  393  237  214  215 

Oikaistu 

Milj. euroa Q3/16  Q2/16  Q1/16  2015  Q4/15  Q3/15  Q2/15  Q1/15 
Operatiivinen EBITDA 343 355 363 1 408 351 369 337 351
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen 17 16 16 80 22 21 24 13
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen -17 -22 -7 -56 -10 -16 -19 -11
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -124 -123 -124 -517 -121 -128 -135 -133
Operatiivinen liiketulos 219  226  248  915  242  246  207  220 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -14 -15 -26 378 401 -25 15 -13
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -9 37 -28 -234 -250 16 -8 8
Liiketulos (IFRS) 196  248  194  1 059  393  237  214  215 

Muutos 

Milj. euroa Q3/16  Q2/16  Q1/16  2015  Q4/15  Q3/15  Q2/15  Q1/15 
Operatiivinen EBITDA 17 22 7 56 10 16 19 11
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen -17 -22 -7 -56 -10 -16 -19 -11
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0 0 0 0 0 0 0 0
Operatiivinen liiketulos 0  0  0  0  0  0  0  0 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät 0 0 0 0 0 0 0 0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiketulos (IFRS) 0  0  0  0  0  0  0  0 

OPERATIIVINEN EBITDA SEGMENTEITTÄIN 

Aiemmin julkaistu 

Milj. euroa  Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 109 113 108 434 89 116 114 115
Packaging Solutions 37 33 23 147 37 32 38 40
Biomaterials 71 84 110 420 108 125 87 100
Wood Products 30 41 23 111 26 30 32 23
Paper 77 74 83 231 74 44 52 61
Muut 2 -12 9 9 7 6 -5 1
Yhteensä 326 333 356 1 352 341 353 318 340

Oikaistu 

Milj. euroa Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 118 127 110 466 94 128 124 120
Packaging Solutions 37 33 23 147 37 32 38 40
Biomaterials 79 92 115 444 113 129 96 106
Wood Products 30 41 23 111 26 30 32 23
Paper 77 74 83 231 74 44 52 61
Muut 2 -12 9 9 7 6 -5 1
Yhteensä 343 355 363 1 408 351 369 337 351

Muutos 

Milj. euroa Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 9 14 2 32 5 12 10 5
Packaging Solutions 0 0 0 0 0 0 0 0
Biomaterials 8 8 5 24 5 4 9 6
Wood Products 0 0 0 0 0 0 0 0
Paper 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 17 22 7 56 10 16 19 11

OPERATIIVINEN EBITDA (%) SEGMENTEITTÄIN

Aiemmin julkaistu 

% Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 18,2 % 18,9 % 19,1 % 18,5 % 15,9 % 19,1 % 18,9 % 20,2 %
Packaging Solutions 14,3 % 12,8 % 9,4 % 16,1 % 15,4 % 14,2 % 16,8 % 18,1 %
Biomaterials 21,3 % 24,6 % 31,3 % 28,3 % 28,9 % 31,9 % 23,9 % 28,2 %
Wood Products 7,8 % 9,5 % 6,0 % 6,9 % 6,6 % 8,0 % 7,3 % 5,9 %
Paper 9,7 % 8,8 % 9,7 % 6,4 % 8,3 % 4,8 % 5,7 % 6,7 %
Muut 0,4 % -1,9 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % -0,8 % 0,2 %
Yhteensä 13,6 % 13,2 % 14,6 % 13,5 % 13,7 % 14,1 % 12,4 % 13,6 %

Oikaistu 

% Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 19,7 % 21,2 % 19,5 % 19,9 % 16,8 % 21,1 % 20,6 % 21,1 %
Packaging Solutions 14,3 % 12,8 % 9,4 % 16,1 % 15,4 % 14,2 % 16,8 % 18,1 %
Biomaterials 23,7 % 26,9 % 32,8 % 29,9 % 30,2 % 32,9 % 26,4 % 29,9 %
Wood Products 7,8 % 9,5 % 6,0 % 6,9 % 6,6 % 8,0 % 7,3 % 5,9 %
Paper 9,7 % 8,8 % 9,7 % 6,4 % 8,3 % 4,8 % 5,7 % 6,7 %
Muut 0,4 % -1,9 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % -0,8 % 0,2 %
Yhteensä 14,3 % 14,1 % 14,8 % 14,0 % 14,1 % 14,8 % 13,2 % 14,1 %

Muutos 

Prosenttiyksikköä Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer Board 1,5 2,3 0,4 1,4 0,9 2,0 1,7 0,9
Packaging Solutions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biomaterials 2,4 2,3 1,5 1,6 1,3 1,0 2,5 1,7
Wood Products 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,7 0,9 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 0,5

NETTOVELAN SUHDE EDELLISTEN 12 KK OPERATIIVISEEN EBITDAAN

Aiemmin julkaistu 

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Nettovelan suhde edellisten 12 kk
operatiiviseen EBITDAan
2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,6

Oikaistu 

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Nettovelan suhde edellisten 12 kk
operatiiviseen EBITDAan
2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,6 2,5

Muutos 

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Nettovelan suhde edellisten 12 kk
operatiiviseen EBITDAan
0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767 

Tilaa

Liitteet & linkit