NWQ Investment Management Company LLC:n omistusosuus Stora Ensossa noussut

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 5.12.2006 klo 18.00

NWQ Investment Management Company LLC:n omistusosuus Stora 
Ensossa noussut

Stora Enso Oyj on saanut tänään 5.12.2006 ilmoituksen, että NWQ 
Investment Management Company LLC:n omistamien osakkeiden osuus 
Stora Enso Oyj:ssä on noussut yli 5 %:iin osakepääomasta 
17.11.2006.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälään viitaten Stora Enso 
ilmoittaa, että NWQ Investment Management Company LLC:n osuus 
yhtiön osakkeista ja äänistä 17.11.2006 oli seuraava:

NWQ Investment Management Company LLC

		Kpl-määrä	% osakkeista	% äänistä
R-osakkeet	43 451 169	5,50		1,82

NWQ Investment Management Company LLC:n osakkeiden osuus 
osakkeista ja äänistä on laskettu 15.11.2006 rekisteröidyn 
osakepääoman mukaan.


Lisätietoja:
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ
Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa