Stora Enso, Anaika Group ja Empower aloittavat ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet luodakseen taloudellisesti kannattavia työpaikkoja Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa


            
Stora Enso on allekirjoittanut aiesopimuksen Anaika Groupin kanssa osan     
Kemijärven tehtaan kiinteistöjen myynnistä yhtiölle, jotta se voi aloittaa   
konepajatoiminnot ja korkealaatuisten liimapuupalkkien tuotannon tehdasalueella.
Täydessä tuotannossa Anaika Group työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja sen  
myötä alueelle tulee huomattava välillinen työllisyysvaikutus. Anaika Group   
rakentaa tuotantolaitoksen pääosin omana työnään.                

Stora Enso on myös allekirjoittanut aiesopimuksen Empower Oy:n kanssa Anjalan ja
Kotkan tehtaiden kunnossapitopalveluiden siirtämisestä Empowerin hoidettaviksi. 
Empower tarjoaa työtä noin sadalle Stora Enson Kymenlaaksossa irtisanottavalle 
henkilölle. Sopimuksen lopullisesta laajuudesta riippuen lisäksi noin 200 Stora 
Enson kunnossapitohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä, jotka eivät ole meneillään  
olevien toimenpiteiden kohteena, siirtyisivät Empowerin työntekijöiksi. Empower 
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden Stora Enson ammattilaisille työllistyä    
alueellisesti.                                 

“Tavoitteenamme on ollut ja on yhä kotimaisen kuidun turvaaminen suurille yli  
2 000 henkilöä työllistäville paperi- ja selluintegraateillemme Veitsiluodossa 
ja Oulussa. Samalla pyrimme löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja         
työntekijöillemme, jotka on irtisanottu Kemijärven ja Kymenlaakson tehtaiden  
sulkemisten seurauksena. Stora Enso on yhteistyössä Suomen hallituksen kanssa  
pyrkinyt löytämään ratkaisuja Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa. Tänään voimme   
ilmoittaa ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet. Toivomme, että kaikki     
osapuolet tukisivat näitä pyrkimyksiä ja tulevia toimenpiteitä”, Stora Enson  
toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoo.                      
Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja Aulis Ansaharju  
jatkaa: “Sopimus aloittaa konepajatoiminnot ja liimapuupalkkien valmistuksen  
Kemijärvellä, joka tuo alueelle suoraan noin 100 työpaikkaa. Lisäksi noin    
viidelläkymmenellä työntekijällämme on mahdollisuus eläkejärjestelyihin. Tässä 
ensimmäisessä vaiheessa tämä tarjoaa ratkaisun jo noin kahdelle kolmasosalle  
henkilöistä, joita toimenpiteet suoraan koskevat, mutta etsimme myös jatkuvasti 
muitakin vaihtoehtoja.”                             
“Erittäin merkittävää on myös pitkäaikainen hankintasopimus Anaika Groupin   
kanssa. Se sisältää sahatukkien toimittamisen Anaika Groupille liimapuupalkkien 
tuotantoa varten ja oheistuotteena syntyvän puuhakkeen toimittamisen Stora   
Ensolle. Tämä tukee vahvasti tavoitettamme turvata kotimaisen kuidun saanti   
Veitsiluodon ja Oulun tehtaille, jotka yhdessä työllistävät suoraan yli 2 000  
henkilöä ja työllistämisvaikutus on moninkertainen. Sopimus tukee tavoitteitamme
jatkaa kotimaisen puunhankinnan lisäämistä. Kasvatimme kotimaista puunhankintaa 
kolmella miljoonalla kuutiometrillä vuonna 2007, jonka seurauksena kansantalous 
kasvoi 150 milj. euroa. Puunhankinnan lisäyksen työllistävä vaikutus oli 450  
miestyövuotta. Haluamme edelleen vähentää tuontipuun määrää ja lisätä kotimaista
hankintaa”, Ansaharju jatkaa.                          
Stora Enso myöntää Anaika Groupin hankkeelle lainan ja tarjoaa tarvittavat   
kiinteistöt yhtiölle edullisin ehdoin. Tämä 7 milj. euron pääomalaina on lisä  
Stora Enson jo varaamaan aikaisemmin ilmoitettuun 10 milj. euron vapaaehtoiseen 
tukipakettiin, jonka avulla on tarkoitus auttaa toimien kohteena olevaa     
henkilöstöä löytämään uusia työpaikkoja. Myös Suomen hallitus avustaa tätä   
taloudellista transaktiota.                           
Lopulliset sopimukset näiden molempien yritysten kanssa allekirjoitetaan    
viimeistään kevään aikana.                           
Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja, 
puh. +358 400 480 984                              
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   

Kutsu Stora Enson lehdistötilaisuuteen                     

Stora Enso julkisti Anaika Groupin ja Empowerin kanssa aloittamansa ensimmäiset 
konkreettiset toimenpiteet luodakseen taloudellisesti kannattavia työpaikkoja  
Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa perjantaina 25.1.2008 klo 09.00. Olette     
tervetulleita Stora Enson, Anaika Groupin ja Empowerin yhdessä järjestämään   
lehdistötilaisuuteen, joka pidetään tänään Helsingissä.             


Aika: 	10.30                                  
Paikka: 	Stora Enson pääkonttori                        
Osoite: 	Kanavaranta 1                             
Isännät: 	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja  
Juha Vanhainen, sanoma- ja kirjapaperiliiketoiminta-alueen johtaja       
Sekä Anaika Groupin että Empowerin edustajat                  


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Anaika Group Ltd Oy on vuonna 2004 perustettu teknologiayritys, joka      
suunnittelee, valmistaa ja operoi mekaanisen metsäteollisuuden koneita,     
laitteita ja prosessikokonaisuuksia. Sillä on myös konepajatoimintaa ja tarjoaa 
konsultointipalveluita.                             
Empower on Suomen ja Baltian maiden suurimpia energia- ja telealan sekä     
teollisuuden palveluja tarjoavia yrityksiä. Empower toimii kymmenillä      
paikkakunnilla Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.      
Liikevaihto on noin 161 milj. euroa ja henkilöstön määrä hieman yli 2000, josta 
700 työskentelee Baltian maissa. www.empower.fi

Tilaa